Nieuws

30 juni 2022

Fietsbrug en ecoduct zorgen voor veilige oversteek over Boslaan in Dilsen-Stokkem

Vlaanderen heeft concrete plannen om een fietsbrug én ecoduct te bouwen over de N75 Boslaan in Dilsen-Stokkem ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. "Zo maken fietsers, voetgangers en dieren straks veilig de verbinding tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen die de Boslaan momenteel doorsnijdt", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). De fietsbrug is meteen een hefboom voor het fietsplan van de stad Dilsen-Stokkem. Vanuit Vlaanderen wordt in totaal 9 miljoen euro in deze projecten geïnvesteerd. De uitvoering van de werken zal vanaf 2023 kunnen starten.

“Er was al lang sprake van de bouw van een ecorecreaduct over de N75 Boslaan in Lanklaar. Als burgemeester en parlementslid heb ik hier steeds voor geijverd. Vandaag liggen de concrete plannen eindelijk op tafel, begin volgend jaar gaat de schop de grond in. De fietsbrug komt ter hoogte van domein Sparrendal, die de Hoeveweg verbindt met de Lieve Moenssenslaan”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbaar Werken. “De fietsbrug wordt een hefboom en katalysator voor de regio. Lokaal ontstaat er een volwaardige toegangspoort voor fietsers naar Terhills en wordt de Lieve Moenssenslaan beter bereikbaar. Op ruimere schaal creëren we een fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. In dat verband zullen we ook de fietspaden langs de Pannenhuisstraat (N775) opheffen en ontharden, en een veilige oversteek voorzien op het kruispunt met de Lieve Moenssenslaan en Bautshoefstraat.”

Imposante en beeldbepalende bouwwerken

De toekomstige fietsbrug over de Boslaan situeert zich ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. Ze wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer gebouwd. 

De brug, afgewerkt in cortenstaal, wordt vijf meter breed, met een ruim fietspad van drie meter. De totale lengte bedraagt 255 meter. De overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan. Aan weerskanten van de Boslaan komen twee aanloophellingen”, aldus minister Peeters.

Op ongeveer 600 meter van de fietsbrug richting As situeert zich het ecoduct Dilserbos. Het ecoduct wordt 60 meter breed met een overbrugging over de Boslaan van 30 meter. Qua uitzicht zal het ecoduct aansluiten op de omringende natuur. Het ecoduct zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. Er zal ook beperkt ruimte zijn voor zachte recreatie, voornamelijk voor wandelaars en mountainbikers

Vlaams minister Peeters investeert 5,2 miljoen euro in de fietsbrug. Het ecoduct wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan(Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap), en is goed voor een investering van ruim 3,8 miljoen euro.

Omgevingsvergunning ingediend, eerste spadesteek in 2023

De voorbije jaren maakten de projectpartners werk van een gedragen en globale visie. De verschillende dossiers zijn ondertussen uitgewerkt tot een voorontwerp.

Vandaag is een belangrijke mijlpaal met de aanvraag van de omgevingsvergunning; het openbaar onderzoek start eerstdaags. Het betreft een gezamenlijk dossier voor het ecoduct, de fietsbrug en de toeleidende fietspaden. Parallel lopen de procedures voor de opmaak van de ontwerp- en aanbestedingsdossiers.

De aanvang van de voorbereidende werkzaamheden zoals het vrijmaken van de werkzones gebeuren idealiter eind dit jaar. Vervolgens kunnen dan de verschillende projecten opstarten in de loop van 2023. De verschillende projecten zullen in tijd en ruimte op elkaar worden afgestemd.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief