Nieuws

17 maart 2021

Fietsbrug vormt nieuwe mijlpaal in Mechels stationsproject

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en een delegatie van het Mechels stadsbestuur brachten woensdag een kort werfbezoek aan het Mechels stationsproject. Hun aandacht ging vooral uit naar de bouw van de fietsbrug op de Brusselsesteenweg, waarvan de constructie deze week gestart is. Volgens de huidige planning wordt ze eind dit jaar in gebruik genomen. Zowel minister Peeters als het Mechels stadsbestuur tonen hier daadwerkelijk mee aan dat veilige fietsinfrastructuur een steeds grotere rol speelt binnen onze dagelijkse mobiliteit.

Nadat in september 2018 de grote ondergrondse parking achter het station werd geopend en in december vorig jaar de spoorbypass en de perrons 11 en 12 in gebruik werden genomen, is het nu uitkijken naar de infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Een van de blikvangers binnen die infrastructuurwerken is zeker de fietsbrug aan de Brusselsesteenweg. De voorbije dagen werd de meer dan 100 ton wegende stalen brug vanuit de ateliers van de firma Almex Metaal uit Essen in verschillende delen met uitzonderlijk nachtelijk transport naar Mechelen gebracht. Daarnaast kunnen voetgangers en fietsers ook rekenen op veilige ondergrondse kruisingen via brede tunnels aan het Douaneplein en aan de Jubellaan. Aan de Leuvensesteenweg komt er nog een bovengrondse kruising voor de zwakke weggebruiker.

Fietsambitie

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Fietsveiligheid en fietscomfort zijn topprioriteiten in mijn verkeersveiligheidsbeleid. De basisvoorwaarde om meer mensen te laten fietsen, is echter dat fietsen veilig kan. Extra en versnelde inspanningen zijn nodig om verkeersveiligheid te verhogen. Vanuit Vlaanderen investeer ik 16 miljoen euro in de fietsostrade o.a. in twee fietstunnels, een fietspuzzel en de fietsbrug. Een duidelijke fietsambitie die ook de stad Mechelen mee onderschrijft, om zo samen iedereen op de fiets te krijgen zeker in het woon-werk en woon-schoolverkeer. Dit naast de 164 miljoen euro voor de aanleg van de nieuwe gewestweg ‘de tangent’. Een duidelijke fietsambitie die ook de stad Mechelen mee onderschrijft, om zo samen iedereen op de fiets te krijgen zeker in het woon-werk en woon-schoolverkeer."

Ook Mechelen profileert zich nadrukkelijk als fietsvriendelijke stad. In het centrum is de fietser al enkele jaren de meest bepalende factor binnen de mobiliteit, maar ook daarbuiten krijgen tweewielers steeds meer aandacht. 

"Deze bestuursperiode alleen al investeren wij 16 miljoen euro aan de aanleg van nieuwe fietspaden en het onderhoud van bestaande’, verduidelijkt schepen voor Mobiliteit Vicky Vanmarcke. ‘In totaal willen we zowat 45 km aan nieuwe fietspaden realiseren. We zetten bewust in op comfort en veiligheid, want alleen op die manier krijgen we meer mensen op de fiets. Ook voor iets verdere verplaatsingen."

Wijken verbonden

De nieuwe brug is inderdaad een belangrijk knooppunt voor korte, middellange en zelfs lange fietsverplaatsingen. Schepen Vanmarcke benadrukt dat de brug niet alleen een veilige oversteekplaats is over de Tangent in aanleg, maar ook over de Brusselsesteenweg. Voor het eerst worden daardoor de wijken Mechelen-Zuid en Coloma met elkaar op een volledige conflictvrije manier verbonden. En tegelijk vormt de brug een belangrijke schakel in de fietsostrade tussen Mechelen en Brussel, waarvan de aanleg volop bezig is.

Met een lengte van 67m en een hoogste punt dat zich op ruim 7m boven de begane grond bevindt, is dit een aardig uit de kluiten gewassen brug. Er werd meer dan 100 ton staal in verwerkt en de constructie rust op een sokkel waar ook 135.000kg beton voor nodig is.

Stationsbuurt

Dat heel het stationsproject veel meer is dan alleen maar de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur, beaamt ook Alexander Vandersmissen. 

"We hopen eind dit jaar zowel de Tangent als de volledige fietsverbinding tussen Douaneplein en Brusselsesteenweg open te stellen. Daardoor zal niet alleen het station veel gemakkelijker en sneller bereikbaar zijn, maar slagen we er ook in het doorgaande en het lokale verkeer van elkaar te scheiden. Wie niet in het centrum moet zijn, gaat ondergronds aan de Arsenaalzijde van het station. Aan de stadszijde zal de verkeersdruk met meer dan de helft afnemen. Dat geeft niet alleen letterlijk zuurstof en vergroot de leefbaarheid, maar biedt ook enorme kansen voor de sociaal- economische ontwikkeling van deze buurt."

De Tangent slokt ook het grootste deel van het autoverkeer op dat zich vandaag vastrijdt op de zuidelijke vesten. Die kleine ringweg kan daardoor omgevormd worden tot een boulevardachtige verbinding, met meer ruimte voor groen, betere doorstroming voor het busverkeer en veiliger bewegingen van voetgangers en fietsers.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief