Nieuws

14 maart 2023

Fietsveilig kruispunt Elfde-Liniestraat: verder ontwerp van fietsbrug als geschikte oplossing

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de mogelijkheden om het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel (R71) met de Elfde-Liniestraat in Hasselt veiliger te maken voor overstekende fietsers en voetgangers. Nadat een fietstunnel onder de Grote Ring eind vorig jaar een onhaalbare kaart bleek, werden er alternatieven onderzocht. De keuze valt nu op het plaatsen van een fietsbrug over de Grote Ring. Die zal nu verder technisch worden uitgewerkt. De uitvoering van de werken is ten vroegste voor 2024.

Het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Gouverneur Verwilghensingel R71 kent vandaag een aantal uitdagingen. Enerzijds verloopt de doorstroming moeizaam tijdens de spits doordat de weg veel verkeer moet verwerken (zowel vracht-, auto-, als busverkeer). Bovendien steken er veel studenten te voet of per fiets de weg over om zich naar de (hoge)scholen te begeven. Anderzijds kan het kruispunt nog veiliger voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe piste: fietsbrug

Eind ‘22 werd het plan met fietstunnel onder de Grote Ring begraven, wegens financieel onhaalbaar. Dat heeft onder meer te maken met de hoge grondwaterstand en bijgevolg zeer dure ondergrondse constructies.

Zoveel mogelijk rekening houdend met de input uit de participatierondes van 2020, werden enkele alternatieven verder onderzocht. Enerzijds onderzocht men een tunnelvariant met een opgehoogd kruispunt. Anderzijds werd een fietsbrug onderzocht. Die laatste optie blijkt nu het meest aangewezen voor de partners in de projectstuurgroep.

Grote verbetering met beperkte impact

De fietsbrug komt over de Gouverneur Verwilghensingel te liggen, ten westen van het kruispunt met de Elfde-Liniestraat.

“De aanrijstroken met beperkte hellingsgraad zorgen voor comfortabel fietsen en wandelen van en naar de schoolomgevingen aan de zuidzijde en de functies ter hoogte van Quartier Canal aan de noordzijde van de Gouverneur Verwilghensingel”, aldus minister Peeters.

Bovendien zullen er voor voetgangers short-cuts gerealiseerd worden via afzonderlijke trappen. Langs de Grote Ring kunnen de bestaande bomen grotendeels behouden blijven.

“De fietsbrug zorgt er niet alleen voor dat het oversteken van de Gouverneur Verwilgensingel voor de actieve weggebruikers een stuk veiliger wordt. Ook kan de lichtenregeling op het kruispunt met de Elfde Liniestraat geoptimaliseerd worden, waardoor de doorstroming op de R71 verbetert”, duidt minister Peeters.

Het ontwerp zal de komende maanden verder technisch en architecturaal worden uitgewerkt. In de loop van dit jaar wordt een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en zullen de werken aanbesteed worden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief