Nieuws

17 mei 2024

Financiële steun voor twee projecten die transport via binnenvaart bundelen naar Vlaamse zeehavens

17 mei 2024 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken twee projecten goedgekeurd die het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles. Deze projecten kaderen binnen het Impulsprogramma binnenvaart dat als doel heeft om de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens te verhogen en de druk op het wegennet te verlichten.Het Impulsprogramma binnenvaart is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis.

Binnenvaart stimuleren

Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid (Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. De doelstelling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Nieuwe terminal-hub shuttles

Zes projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden twee projectvoorstellen rond nieuwe terminal-hub shuttles geselecteerd: ‘Terminalhub Logistiek Centrum Gorinchem’ en ‘Flanders Container Corridor’. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 713.415 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden kleinere volumes samengebracht op één centrale plaats om de containers te kunnen bundelen van en naar Port of Antwerp-Bruges.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Deze nieuwe projecten komen bovenop de eerder geselecteerde projecten van 2022. In het kader van dit programma zullen de projectpartners meer dan 3,5 miljoen euro vrijmaken om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren, het aanbod te verhogen en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te verbeteren. Deze samenwerking moet leiden tot een betere werking van de integrale logistieke keten van en naar de Vlaamse zeehavens. We geven het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost en creëren efficiëntiewinsten voor bedrijven. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de containerbinnenvaart van en naar de Antwerpse haven te verhogen tot 42%.”

Meer informatie over het impulsprogramma vindt u op https://www.vlaanderen.be/impulsprogramma.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief