Nieuws

26 januari 2024

Formele adviesronde over tunnelplannen Noord-Zuid van start

Vlaams ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir hebben vandaag, op 26 januari, de plannen voor de tunnels in Houthalen-Helchteren meegedeeld aan de Vlaamse Regering. De plannen maken deel uit van het voorontwerp projectbesluit – fase 1 van Complex Project Noord-Zuid Limburg. Met de mededeling aan de Vlaamse Regering kan vandaag ook de adviesronde van start gaan. Daarna worden de plannen opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Vervolgens kan het brede publiek reageren tijdens een openbaar onderzoek.

Adviesinstanties buigen zich over plannen

Het voorontwerp projectbesluit dat nu voorligt gaat onder andere over de aanleg van de twee tunnels onder de kernen van Houthalen en Helchteren, de aansluitingen met lokale wegen en met de autosnelweg E314 en de bouw van verschillende fietsbruggen. Zo’n projectbesluit is het geheel van vergunningen, (her)bestemmingen en onderzoeksrapporten die nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren.

"Vanaf vandaag buigen eerst de adviesinstanties zich over deze plannen en krijgen zij 30 dagen de tijd om te reageren. Wanneer de adviezen verwerkt zijn, worden de plannen in het voorjaar van 2024 ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Na meer dan 40 jaar praten, ligt er dan effectief een concreet en uitvoerbaar plan op tafel. Die plannen zullen na uitvoering naast het verbeterde mobiliteitsaspect ook resulteren in een positieve impact op de verkeersleefbaarheid en op de economische activiteiten in Limburg. Naast vlot en veilig (vracht)wagenverkeer, gaat er ook veel aandacht naar het hoogwaardig openbaar vervoer via trambussen op een vrije bedding en veilige fietsverbindingen in de ruime regio. We hebben ook niet stil gezeten, zo ging afgelopen jaren de schop al regelmatig in de grond en hebben we versneld kunnen zorgen voor heel wat concrete projecten met een mooi resultaat zoals de fietsbrug in Helchteren-Noord en de fiets- en (vracht)wagenupgrade van Centrum-Zuid”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Openbaar onderzoek

In een volgende stap krijgt iedereen de kans om de documenten en plannen in te kijken en te reageren tijdens het openbaar onderzoek van minstens 60 dagen. Om iedereen hierover te informeren plant De Werkvennootschap, de organisatie die het project samen coördineert met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, opnieuw een grote communicatiecampagne, met een reeks infomarkten. Ook de 20 meter lange maquette voor de zone Houthalen-Helchteren wordt aangepast en vernieuwd.

Volgens de huidige planning kan de Vlaamse Regering de tunnelplannen vervolgens dit najaar definitief goedkeuren. De start van de effectieve tunnelwerken is ten vroegste voorzien in 2026. Dit jaar staan ook de eerste voorbereidende werken voor de aanleg van de tunnels zoals de sloop van enkele gebouwen gepland.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief