Nieuws

8 november 2019

Gedeeltelijke opheffing Rooilijnplan N43 in Harelbeke

De Vlaamse regering heeft vandaag goedkeuring gegeven aan de gedeeltelijke opheffing van het rooilijnplan van de gewestweg N43 in Harelbeke. Het gaat om de rooilijn van de gewestweg N43 op het wegvak tussen de Toekomsstraat en de Ring N36, en het deel tussen de P. Deconinckstraat de Ring 36.

“Op deze locatie was het rooilijnprofiel van de gewestweg 27m breed en volledig achterhaald. De brede rooilijn was vastgesteld in 1973 en was gericht op gemotoriseerd en snel verkeer, met een brede stadsboulevard en een grote rol voor de auto. Het hedendaags mobiliteitsbeleid en de infrastructuurwerken van de voorbije tien jaar hebben op deze locatie ingezet op traag verkeer via smalle rijbanen met gebouwen die dichter op elkaar staan. De voorbije 10 jaar heeft het Agentschap Wegen en Verkeer fors geïnvesteerd in doortochtwerken op deze locatie."

Een smaller wegprofiel, met de gebouwen dichter bij de straat, heeft een versmallend effect waardoor het stadscentrum van Harelbeke als het ware aangekondigd wordt. Dit poorteffect zal de leesbaarheid van de stad, in tegenstelling tot een eerder monotone doortocht, vergroten, en bijdragen tot een structurerend effect en tot kernversterking.

Omwille van de juridische beperkingen en de impact van de huidige rooilijn, staan vele woningen thans te koop op deze locatie en wordt de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling gehypothekeerd. De huidige rooilijn en de verplichte bouwlijn liggen vaak op de helft van een bebouwbaar perceel ingepland en leggen aldus een grote last op mogelijke nieuwe projecten op deze percelen.

Gezien ook elders in Vlaanderen vele rooilijnplannen niet meer passen in de hedendaagse visie wil Lydia Peeters onderzoeken of er een uniforme regeling voor de toekomstige rooilijnplannen kan uitgewerkt worden.

De beslissing van de Vlaamse regering leest u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief