Nieuws

3 juni 2020

Geen sprake van illegale boomkap

Slechts 2,5 ha ontbost mét vergunning én compensatie

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) weerleggen de beweringen van Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).

In de krant De Morgen van dinsdag 02/06 stelde Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege dat er 137 ha bos langs de Vlaamse waterlopen illegaal gekapt werden. Na consulatie van zowel het Agentschap Natuur en Bos als De Vlaamse Waterweg, verduidelijken Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters dat slechts 2,5 ha zijn ontbost, deze ontbossing wordt ook gecompenseerd. Over ‘illegale boomkap’ is evenmin sprake, alle natuurbeheerwerken waren vergund of uitvoerbaar zonder vergunning, zo laat het Agentschap Natuur en Bos weten.

De bewering van mevrouw Mieke Schauvliege is wellicht het gevolg van het feit dat men ontbossen met de verschillende beheers- en inrichtingswerkzaamheden verwart, die De Vlaamse Waterweg in het kader van zijn opdrachten ook uitvoert.

Stabiliteit, veiligheid & betrouwbaarheid

Groen- en hakhoutbeheer spelen bij De Vlaamse Waterweg een belangrijke factor in de stabiliteit, de veiligheid en de betrouwbaarheid van de infrastructuur, zoals waterwegen zelf, de dijken, de jaagpaden, de sluizen, ect. Vandaar dat De Vlaamse Waterweg op de meeste plaatsen langs de waterwegen een cyclisch hakhoutbeheer voorop stelt. Op die manier wordt hakhout niet te groot om hinderlijk te zijn voor schepen en kunnen ook de oevers nog voldoende geïnspecteerd worden. Wanneer leidingen door boomwortels dreigen beschadigd te worden, wordt er preventief gerooid. Het gaat dan ook niet om echte ontbossing want de vegetatie groeit opnieuw.

Sigmaplan

Ook het rooien van 80 ha populieren binnen het Sigmagebied Wal-Zwijn in Hamme maakt deel uit van de eerder vermelde 137 ha, maar dit kaderde in het creëren van een overstromingsgebied. Wat later zal uitgroeien tot een waardevol nieuw natuurgebied, waarbij de populieren zullen worden vervangen door een wilgenvloedbos. Uiteindelijk gaat hier dus géén hectare bos verloren. De resterende ha die werden gekapt inzake groenbeheer werden ook voorzien van een vergunning of waren uitvoerbaar zonder vergunning.

Code voor 'Goede Natuurpraktijk'

De Vlaamse Waterweg geeft ook aan dat bij het uitvoeren van rooiwerken en onderhoudswerken de code van ‘Goede Natuurpraktijk’ wordt toegepast met respect voor de natuur, zo wordt er bijvoorbeeld niet gerooid tijdens het broedseizoen (werken enkel uitgevoerd tussen 1 november en 15 maart). Daarnaast worden de zones van schuilplaatsen van dieren in de toekomst verder in overleg bepaald.

Richtlijnen over gebruikt gekapt hout

De Vlaamse Waterweg zal de nodige stappen ondernemen zodat richtlijnen over het hergebruik van gekapt hout in de (nabije) toekomst opgenomen worden in de groenbestekken.

Buurtbewoners beter informeren

Het Agentschap Natuur en Bos en De Vlaamse Waterweg nemen zich alvast voor om in de toekomst nog meer te communiceren over de geplande werkzaamheden. Wanneer burgers plots groenbeheer waarnemen, waar zij niet steeds op de hoogte van zijn, kan dit best schrikken zijn. Een duidelijke aankondiging en het goed kaderen waarom het groenbeheer plaatsvindt is opportuun, om zo deze misvattingen niet meer te laten gebeuren.

Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De Vlaamse Waterweg voert haar natuurbeheer secuur uit, binnen het wettelijke kader, en met respect voor de natuur. Samen met de Agentschap Natuur en Bos zullen we kijken hoe we het natuurbeheer verder kunnen verfijnen. Bijvoorbeeld door het faseren van noodzakelijk werkzaamheden, met het oog het natuurbehoud en om de veiligheid te kunnen blijven garanderen”.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Het verspreiden van halve en volle leugens is voor Groen een aanvaardbare manier geworden om oppositie te voeren. Ook alweer in dit dossier. Dat is een jammere zaak op een moment dat we aan hetzelfde zeel moeten trekken om meer bossen te creëren in Vlaanderen. Ik blijf open staan voor ideeën van alle partijen maar roep Groen met aandrang om op een eerlijke en constructieve manier voorstellen te doen”.

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief