Nieuws

17 april 2021

Minister Lydia Peeters verlengt geldigheid van theorie-examen

November 2020 verlengde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters al de termijnen om rijexamens af te leggen tot en met 30 september 2021. Maar ook de planning tot 30 september 2021 loopt vol bij de rijscholen. Daarom gaat minister Peeters de geldigheid van het theorie-examen in onderling overleg met de partners verlengen.

Omwille van de noodmaatregelen moesten de rijscholen tijdelijk de deuren sluiten. Vlaams minister Lydia Peeters legde dan ook november vorig jaar in een ministerieel besluit de uitsteltermijnen vast voor de rijopleidingen, rijexamens en het terugkommoment. Dat betekende dat wie geslaagd was voor een theoretisch examen (3 jaar geldig) of wie lessen had gevolgd bij een erkende rijschool of wie geslaagd was voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres) een verlenging kreeg tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen was tussen 2 november 2020 en 29 september 2021.

Die kandidaten kregen ook voorrang bij het maken van een afspraak”, zegt minister Peeters. “Het verstrijken van de geldigheid heeft immers gevolgen voor de deelname aan het praktijkexamen. Indien bijvoorbeeld de geldigheid van het theorie-examen verstrijkt, moeten ze immers opnieuw slagen voor het theorie-examen alvorens ze kunnen deelnemen aan het praktijkexamen. Dat wilden we uiteraard vermijden.

Geldigheid verlengen

Maar de planning tot 30 september 2021 loopt al goed vol bij de rijscholen. Daarom gaat minister Peeters de geldigheid van het theorie-examen verlengen in onderling overleg met de partners.

“Met deze maatregelen wil ik ruimte creëren in de opleidings- en examencentra. Tegelijk roep ik graag op om niet tot het laatste moment te wachten. Plan je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden.”

Voorlopige rijbewijzen

Minister Peeters gaat ook de federale overheid vragen om een eventuele verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen te bekijken. Kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, zouden verplicht opnieuw zes uur rijles moeten volgen en het examen afleggen met een erkende rijschool of een nieuw voorlopig rijbewijs (M12) aanvragen om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen. “Volgende week staat daar alvast een overleg over ingepland. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan de rijscholen én de kandidaten.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief