Nieuws

6 juli 2021

Geldigheidsduur voorlopige rijbewijzen opnieuw verlengd om vertragingen omwille van Covid weg te werken

De geldigheidsduur van voorlopige rijbewijzen worden opnieuw, en hopelijk voor het laatst, verlengd, gezien de lange wachtrijen bij de rijscholen en de rijexamencentra. 

Tijdens de coronacrisis moesten de rijscholen en de examencentra een lange tijd hun deuren sluiten en was het door de geldende maatregelen tijdelijk niet mogelijk om je praktijkexamen af te leggen. Door lockdown-periodes zijn er nu meer kandidaten met voorlopig rijbewijs dat geldig is tot 30 september 2021, dan het beschikbare aantal plaatsen in gewestelijke rijexamencentra voor diezelfde periode.

Na een vergadering van de Interministeriële Conferentie Mobiliteit (IMC), wilden de federale en regionale ministers van Mobiliteit ervoor zorgen dat iedereen toch zo snel mogelijk de kans krijgt om zijn rijbewijs te halen, zonder extra kost en zonder opnieuw het theorie-examen te moeten afleggen. Om alle kandidaten en betrokken examencentra en rijscholen te helpen, verlengen de ministers daarom opnieuw de termijn van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen.

Vorige week werd een ontwerp van Koninklijk besluit ondertekend door minister Gilkinet. Volgens de procedure krijgen de regio’s nu 30 dagen tijd om hierover hun advies te geven. Minister Lydia Peeters stelde enkele weken geleden voor aan haar federale collega Gilkinet om dit via een getrapte manier te regelen en was verheugd om op de IMC een akkoord te verkrijgen. De ministers gaven alvast principieel hun akkoord om zo de opgelopen vertragingen en wachttijden bij de examencentra en rijscholen weg te werken. Het Koninklijk besluit kan dus tijdig worden gepubliceerd en in werking treden zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan organiseren hierop.

Concreet voorziet het Koninklijk besluit:

  • de verlenging tot 31 december 2021 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021;
  • de verlenging tot 31 maart 2022 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022

Tegelijkertijd raden de ministers iedereen die een praktijkexamen wil afleggen, aan om zo snel mogelijk een afspraak maken, zodat de examencentra de afspraken goed kunnen vastleggen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik ben verheugd dat de federale overheid onze visie volgt. Ook de geldigheid van theorie-examens zal nu op dit voorstel afgestemd worden. Tegelijk roep ik graag op om niet tot het laatste moment te wachten. Plan je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden. In het kader van de verkeersveiligheid kunnen we voorlopige rijbewijzen immers niet eeuwig verlengen. Vlaanderen staat klaar en ik leg het aangepast voorstel vrijdag voor aan de Vlaamse Regering. Ik ben tevreden dat we dit signaal nu kunnen geven want we kregen al heel wat signalen van ongeruste ouders en jongeren.”
Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal minister van Mobiliteit: "Ik ben tevreden dat de ministers van mobiliteit zo makkelijk en snel tot een akkoord zijn gekomen. Na Covid is het belangrijk om iedereen te helpen om opnieuw van de vrijheid te genieten. Als minister van Mobiliteit wil ik steun geven aan alle betrokken studenten en ouders, en iedereen die een rijbewijs nodig heeft voor zijn job, maar dat door de pandemie niet kon behalen. Ik wens hen veel succes voor hun praktijkexamen!"

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief