Nieuws

26 april 2023

Gemeente Hoeselt en Vlaanderen gaan samen voor herinrichting N730

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voorziet op haar investeringsplan de nodige middelen voor een studie naar de herinrichting van de N730 in Hoeselt. “De herinrichting van de gewestweg, door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), moet zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer tussen Bilzen, Hoeselt en Tongeren. Binnen het beoogde project staat de verkeersveiligheid van actieve weggebruikers en het lokaal verkeer centraal. Bijkomend willen we ook de leefbaarheid van de bewoners langs de N730 verhogen", aldus minister Peeters. De studie zal in het najaar worden opgestart.

De gewestweg N730 werd in 2015 in de richting van Bilzen al gerenoveerd tussen Kleinveld en de Gansterenstraat. De werken bestonden uit de aanleg van vier rotondes, een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, een fietstunnel en een lichtengeregeld kruispunt met de Industrielaan.

Burgemeester Raskin is opgetogen over de geplande herinrichting van de gewestweg. 

“De gemeente Hoeselt was al enige tijd vragende partij bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om ook het vervolg van het traject richting Tongeren aan te pakken. Met minister Lydia Peeters komt er nu eindelijk schot in de zaak. De herinrichting zal bovendien zorgen voor een goede ontsluiting van de vele ruimtelijke plannen die we deze legislatuur hebben opgestart”, duidt burgemeester Werner Raskin.

De gemeente Hoeselt liet daarom al een voorstudie uitvoeren. De focus in de studie lag op een grondige herinrichting van het wegtracé van de N730 tussen de kruispunten met de Gansterenstraat en de Morlotlaan, met speciale aandacht voor de actieve wegebruikers en het openbaar vervoer. De aanbevelingen vanuit deze studie zullen als basis dienen voor de studie die AWV, samen met Fluvius en de gemeente Hoeselt in de markt zal zetten.

Herinrichting N730

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet op haar investeringsplan van 2023 een budget van 300.000 euro voor de studie naar de herinrichting. 

“Met herinrichting van de N730 willen we in eerste instantie een veilige en vlotte doorstroom van het verkeer creëren tussen Bilzen, Hoeselt en Tongeren. Actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers) staan centraal binnen mijn beleid en zodoende ook binnen infrastructuurwerken zoals deze in Hoeselt. We willen de voetgangers en fietsers veilige en comfortabele infrastructuur aanbieden”, aldus minister Peeters. “Daarnaast zal ook de situatie voor het lokaal verkeer veiliger worden en verhogen we de leefbaarheid van de bewoners langs de N730. Ook realiseren we op dit traject een aantal Hoppinpunten, waar we tegelijk de focus leggen op toegankelijkheid voor alle reizigers.”

Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de rioolbeheerder. Hierna wordt de studie in de markt gezet.

“Door de toevoeging van twee nieuwe rondpunten blijft een goede circulatie gegarandeerd en kan er ook een veilige ontsluiting van de toekomstige handelszone voorzien worden,” zegt schepen van Omgeving Yves Croux. “In functie van de heraanleg wordt nu al rekening gehouden met de implementatie van de nieuwe hoppinpunten,” vult Bert Vertessen, schepen van Mobiliteit, aan. “Het is belangrijk om met goed uitgeruste en toegankelijke haltes onze inwoners zoveel mogelijk te motiveren om alternatieven voor de auto op te zoeken.”

Carpoolparking

Minister Peeters voorziet ook 150.000 euro voor een studie naar een nieuwe carpoolparking in Hoeselt. Momenteel staan er heel wat auto’s geparkeerd langs de N730 zelf, onder de brug van de E313. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Minister Peeters wil zorgen voor een gestructureerde oplossing, AWV zal zodoende dit jaar ook een studie bestellen naar de aanleg van een carpoolparking in de oksel van de afrit Hasselt/oprit Luik.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief