Nieuws

28 oktober 2020

Genk krijgt een nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal

In Genk wordt de spoorbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe hogere brug. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. De werken starten eind 2020 – begin 2021.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

De herbouw van de spoorbrug in Genk maakt deel uit van het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter waardoor het rendement van de binnenvaart in het algemeen en van de containervaart in het bijzonder verhoogd wordt.

Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg benadrukt het economisch belang : “Het verhogen van de bruggen zal resulteren in een Albertkanaal dat vlotter en veiliger bevaarbaar is en kans biedt voor vierlagencontainertransport. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot. Intussen zijn 43 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 14 andere bruggen in uitvoeringsfase.”
Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg : “De huidige spoorbrug ligt vlak naast het sluizencomplex van Genk en maakt deel uit van een spoorlijn die uitsluitend gebruikt wordt voor goederenvervoer. De huidige brug bestaat uit drie delen met een totale overspanning van 175 meter. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie herbouwd en bestaat uit twee delen van elk ca. 90 meter. Ook de bestaande bruggen over de Kanaalweg en Kanaaloever worden vervangen en de aanliggende wegenis zal worden aangepast. De werken zullen worden uitgevoerd door BAM Contractors voor een totaal bedrag van 23,8 miljoen euro.”
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters spreekt het belang van het project voor zich: “Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt meer dan 1000 kilometer bevaarbare waterwegen en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg. Meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen. Recent beslisten we om vanuit het relanceplan de nodige middelen vrij te maken om de nog resterende brugverhogingen in 2021 aan te besteden. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.”

Timing werken

Momenteel worden op de site reeds aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen gedaan. De eigenlijke werken voor de bouw van de nieuwe brug starten eind 2020 – begin 2021. In een eerste fase van de werken wordt nieuwe weginfrastructuur aangelegd. De bestaande verkeerscirculatie wordt hierbij behouden. Ook het montageterrein op linkeroever wordt dan in gereedheid gebracht. Hiervoor wordt de Kanaalweg onderbroken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief