Nieuws

27 februari 2022

Vlaams minister Peeters pakt gevaarlijke punten in Vlaanderen aan

“Oplossing in zicht voor 205 van de 301 gevaarlijke punten”

De versnelde aanpak van gevaarlijke punten is één van de 37 maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We moeten volop inzetten op minder verkeersslachtoffers en dus meer verkeersveiligheid”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters. “Ook via infrastructuurwerken.” Voor 205 van de 301 gevaarlijke punten van de lijst 2021 is er een oplossing in zicht: de ingreep is uitgevoerd, de werken zijn in uitvoering, de uitvoering staat concreet gepland of de uitvoering wordt gepland. In de periode 2021-2022 investeert minister Peeters dan ook maar liefst 100 miljoen euro in het wegwerken van de gevaarlijke punten. Maar enkel een reactieve aanpak volstaat niet voor de minister, die via MIA of Mobiliteit Innovatief Aanpakken ook en vooral mikt op proactief handelen. “Ik wil niet pas handelen als er een ongeval gebeurd is, ik wil voorkomen dat er een ongeval gebeurt.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “We hebben in Vlaanderen de uitgesproken ambitie om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Dit kan alleen slagen wanneer we volop inzetten op het voorkomen dat punten gevaarlijk worden. De dynamische lijst van gevaarlijke punten wordt immers samengesteld aan de hand van het aantal ongevallen op een bepaalde locatie én de aard en ernst van verkeersslachtoffers. Binnen MIA lanceerden we recent twee proeftuinen waar wordt getest met proactieve detectie van bepaalde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones. Op die manier kunnen we achterhalen of proactieve maatregelen doeltreffend zijn en kunnen voorkomen dat er te vermijden ongevallen gebeuren op een locatie. Zijn de resultaten uit de proeftuin positief dan rollen we dit uit over Vlaanderen.

Actieve weggebruiker centraal

De dynamische lijst van gevaarlijke punten werd in 2018 gevormd door de Vlaamse overheid als actualisatie van de statische lijst van gevaarlijke punten uit 2002. Deze dynamische lijst wordt elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Sinds 2019 wegen ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers zwaarder door in de berekening.

Vlaams minister Lydia Peeters: De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet goed evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen meer dan broodnodig. Minder ongevallen betekent immers minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten.”

Lijst 2021

De dynamische lijst van 2021 toont in totaal 301 gevaarlijke punten waarbij er een link is met de infrastructuur. Er zijn 101 nieuwe gevaarlijke punten bijgekomen t.o.v. 2020.

Voor 154 van de 301 knelpunten is er een ingreep uitgevoerd, zijn er werken in uitvoering, of staat de uitvoering concreet gepland. Als je daar de knelpunten bij telt waar de uitvoering in voorbereiding is, dan heb je een oplossing in zicht voor 205 punten wat neerkomt op 68%.

Overzicht gevaarlijke punten Vlaanderen: Excel Vlaanderen .xlsx

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief