Nieuws

21 september 2023

Goed verlichte wegen dragen bij tot meer verkeersveiligheid

Minister Peeters: “goed verlichte wegen dragen bij tot meer verkeersveiligheid”

Afgelopen jaar hebben heel wat steden en gemeenten hun straatverlichting gedoofd. Op gewestwegen die in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hanteert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters steeds het heldere principe: ‘doven waar het kan, verlichten waar het moet’. De minister wijst samen met heel wat verkeersveiligheidsexperts naar het feit dat openbare verlichting o.a. binnen de bebouwde kom en op gewestwegen de veiligheid verhoogt. Peeters roept lokale besturen aan de vooravond van de donkere herfst- en wintermaanden op om de straatverlichting opnieuw aan te steken. Daarnaast toont Vlaanderen het goede voorbeeld en is AWV volop bezig met de uitrol van de verleddingsoperatie langs onze Vlaamse gewest- en autosnelwegen.

Gewestwegen in Vlaanderen hebben een grote intensiteit en verkeersfunctie. Veiligheid primeert te allen tijde voor minister Peeters. Het principe voor de verlichting langs onze gewestwegen is in essentie dezelfde als op autosnelwegen: ‘doven waar het kan, verlichten waar het moet’.”

Voor minister Peeters moet er zo langs onze gewestwegen altijd verlicht worden ter hoogte van rotondes, verkeerslichten, aan op- en afritten of ongelijkvloerse kruisingen en op locaties waar het verkeer veel manoeuvres moet uitvoeren. Ook in bebouwde kommen of op plaatsen met veel bebouwing, op locaties met opeenvolging van voelbare bochten, bij tunnels en onderdoorgangen en bij wegenwerken moet het licht steeds aan blijven.

De minister hoopt dat veel steden en gemeenten hun eerdere beslissing om het licht te doven op lokale wegen of gewestwegen in hun beheer terugdraaien. Minister Peeters wil vanuit Vlaanderen het goede voorbeeld geven om volop te investeren in de ombouw naar ledverlichting. Niet enkel financiële of klimaat gerelateerde redenen liggen hier aan de basis. Immers na ombouw kan er individueel per lichtpunt gestuurdworden en wordt het niet langer kiezen tussen aan of uit, maar kan er ook gedimd worden, aangepast aan de concrete situatie. Hopelijk volgen veel lokale besturen dit voorbeeld voor straatverlichting in hun beheer.

Verleddingsoperatie

“Momenteel voert AWV een grote ‘verleddingsoperatie’ uit, dit moet zorgen dat in 2025 op gewestwegen en 2027 op autosnelwegen enkel nog led brandt. De doelstelling kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om het energieverbruik van de Vlaamse Overheid tegen 2030 met minstens 35% te laten zakken, maar daar wil ik dus niet op wachten en deze doelstelling vroeger realiseren. De ombouw zal ook zorgen voor een financiële besparing”, duidt minister Peeters. 

Bij de vervanging krijgen alle nieuwe verlichtingstoestellen een afstandsbewakings- en sturingsmodule. Dat laat toe om heel lokaal het verlichtingsniveau aan te passen aan de actuele weers- en verkeersomstandigheden.

Momenteel is AWV ook volop nieuwe punctuele led-verlichting boven de weg aan het aanbrengen ter hoogte van oversteekplaatsen in Vlaanderen. Zo staat de actieve weggebruiker letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers bij het oversteken.

Tot slot is AWV ook in volle voorbereiding om de verlichting van de 20 tunnels in hun beheer om te bouwen naar led, het sluitstuk in de grote verleddingsoperatie van AWV.

Zichtbaarheid tijdens meest donkere periode

Minister Peeters nam zichtbaarheid ook op in haar Vlaams Verkeersveiligheidsplan.
“We naderen de maanden waarin de dagen het kortst zijn. De donkere ochtendspits en de vroege zonsondergang zorgen voor een verminderde zichtbaarheid. Voldoende zichtbaar zijn, is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers. Ook dit jaar worden er verschillende zichtbaarheidscampagnes opgezet denk o.a. aan de FLUODAG van XIU vzw”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief