Nieuws

30 augustus 2020

Groen licht voor studie voor trambus op Spartacus Lijn II

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil zo snel mogelijk een trambus inzetten als hoogwaardig openbaar vervoersysteem tussen Hasselt en Maasmechelen, het traject van Spartacus Lijn II. “Onze provincie snakt naar hoogwaardig openbaar vervoer. Een trambus kan alle voordelen bieden van een tram, zonder de zware infrastructurele ingreep. Daarop willen we niet wachten, we willen vandaag al werken aan oplossingen.” aldus de minister. De Werkvennootschap organiseerde een aanbestedingsprocedure om een studieconsortium te zoeken dat zal bekijken of er op korte termijn hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van een trambus kan ingezet worden op Spartacus Lijn II. Dat studieconsortium is inmiddels gekend en begint midden augustus te werken.

Beslissing Vlaamse regering

Op 8 mei 2020 heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Lydia Peeters kennis genomen van een indicatief onderzoek naar een busgebaseerd hoogwaardig openbaar vervoerssysteem als alternatief voor een sneltram op Spartacus Lijn 2. In navolging daarvan kreeg De Werkvennootschap de opdracht studies op te starten om de infrastructurele ingrepen te realiseren waarbij een tracé voor trambus als hoogwaardig openbaar vervoer uitgewerkt wordt met oog op een versnelde ingebruikname, als opstap naar een sneltramtracé. Daarnaast onderzoeken ze ook de mogelijke vormen van financiering. Hierbij dient maximaal gekozen te worden voor een eigen bedding.

Trambus – alle voordelen van een tram

Een trambus is een bus die op een tram lijkt. Ze is langer dan een dubbelgelede bus, heeft het comfort en flexibiliteit van een moderne tram en heeft haltes waaraan kan worden gehalteerd zodat er geen opstap nodig is. Bij het aanleggen van nieuwe traminfrastructuur moeten alle tramsporen langs het hele traject klaar zijn alvorens de tram kan beginnen rijden, waardoor het vaak jaren kan duren voor de reiziger kan genieten van hoogwaardig openbaar vervoer. Een trambus kan veel sneller ingezet worden. Eventuele vrije busbanen kunnen dan stapsgewijs aangelegd en in gebruik genomen worden.

De Werkvennootschap

De Vlaamse Overheid heeft aan De Werkvennootschap gevraagd om deze studie in goede banen te leiden. Niet onlogisch, want De Werkvennootschap coördineert ook het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg. Infrabel en TucRail, die Spartacus Lijn III bekijken, stemmen dat nauw af met het project van de Noord-Zuidverbinding.

Breed studieteam

De Werkvennootschap ging op zoek naar een breed studieteam om de inzet van trambussen op Spartacus Lijn II te onderzoeken. Er werd gekozen voor ‘’Studio SPL2”, samengesteld uit Tractebel Engineering NV, Arcadis Belgium NV, Common Ground, MAAT-Ontwerpers, Ecorys en Granstudio. Het studieteam legt dus naast het inhoudelijke aspect ook de focus op stakeholder- en omgevingsmanagement. Net zoals bij alle projecten van De Werkvennootschap is een doorgedreven stakeholdermanagement essentieel voor een vlotte realisatie.

Volgende stappen

Het team begint met een uitgebreide probleemanalyse en projectdefinitie. Daarna zal meer duidelijk worden over de verdere timing van dit project. Ondertussen zal ook worden gekeken naar mogelijke ‘quick wins’, deelprojecten die versneld kunnen uitgevoerd worden om bepaalde belangrijke doelstellingen al te realiseren. “Het moet alleszins vooruitgaan” ,zegt minister Lydia Peeters, die samen met het studieteam Studio SPL2 en De Werkvennootschap sterk zal inzetten op communicatie en participatie om alle belanghebbenden op de hoogte te houden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief