Nieuws

11 augustus 2023

Grootschalige vernieuwing Viaduct Vilvoorde start 16 augustus: hou rekening met hinder en bijkomende filevorming op en rond het Viaduct

Op 16 augustus starten ingrijpende werken aan het Viaduct van Vilvoorde voor naar schatting acht jaar. Nadien zal het bekendste viaduct van Vlaanderen niet enkel volledig gerenoveerd maar ook verstevigd zijn. Dit zorgt voor meer betrouwbaarheid op vlak van veiligheid en maakt het mogelijk om in de toekomst uitzonderlijk transport over het Viaduct te laten rijden en eventueel ook een vierde rijstrook in beide rijrichtingen te introduceren. Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt vanaf midden augustus bijkomende filevorming op en rond het Viaduct. Vanaf april 2024 zal zwaar (vracht)verkeer boven de 3,5 ton tijdens bepaalde momenten niet of moeilijk op de binnenring richting Zaventem kunnen rijden.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "De werken aan het Viaduct van Vilvoorde, de slagader van ons Vlaams wegennet, zijn ingrijpend. Maar we kunnen er niet langer omheen. De slijtage veroorzaakt door de meer dan 150.000 voertuigen per dag is te groot en gaat steeds verder door als we niet ingrijpen. We willen het Viaduct garanderen voor de komende generaties. Daarenboven verstevigen we het Viaduct zodat de passage van uitzonderlijk vervoer en een eventuele vierde rijstrook mogelijk worden. De Werkvennootschap en de aannemer hebben de voorbije maanden een uitgebreide fasering uitgewerkt om de hinder maximaal te beperken. Maar we moeten realistisch zijn: dit zal zonder twijfel hinder met zich meebrengen. Om die voor te zijn hebben we afgelopen jaren sterk ingezet om de modal shift mogelijk te maken, door volop te investeren in fietssnelwegen en comfortabele busverbindingen langs de Ring rond Brussel."

Totaalrenovatie is noodzakelijk

Net als een woning hebben ook bruggen en wegen regelmatig een opknapbeurt nodig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Viaduct, als een van de drukst bereden onderdelen van ons wegennet, na bijna 50 jaar grondig gerenoveerd moet worden. De focus ligt op:

  • Renoveren om de slijtage te herstellen en toekomstige problemen te voorkomen.
  • Vernieuwen van asfalt en vangrails. Plaatsen van een sterke betonlaag en energiezuinige verlichting.
  • Verstevigen zodat extra zwaar uitzonderlijk vervoer het Viaduct kan gebruiken en niet meer door de omliggende woonkernen rijdt. Door het verstevigen is er tevens de mogelijkheid om later een vierde rijstrook toe te laten op het viaduct.
  • Verwijderen van asbesthoudende verflagen. Net als heel wat bouwwerken uit het verleden, bevat ook het Viaduct asbest. Die zit gebonden in de verf die de stalen constructie beschermt. Er is momenteel geen enkel veiligheidsrisico want de asbest zit goed vast in de verf, maar het is niet meer dan logisch om dat gelijktijdig met de andere werken te verwijderen.

8 jaar versmalde rijstroken en verlaagde snelheid

De Werkvennootschap en de aannemer kozen voor een gefaseerde aanpak van de werken waarbij de binnen- en de buitenring afwisselend van elkaar (deels) worden afgesloten. De doelstelling is het verkeer op het Viaduct nooit te onderbreken. Om de veiligheid voor de arbeiders en het verkeer te garanderen wordt wel overgeschakeld op versmalde rijstroken met verlaagde snelheid van 50 km/u . Dit zal voor extra reistijd zorgen.

Tijdens de eerste fase van de werken (16 augustus 2023 – eind 2025) situeert de hinder zich op de binnenring en is er impact voor het verkeer richting Zaventem. Verkeer op de buitenring richting Gent ondervindt dan nog geen hinder. Zie illustratie 1.

Illustratie 1: Tijdens de eerste fase van de werken (tot eind 2025) zijn er versmalde rijstroken met verlaagde snelheid op de binnenring (verkeer richting Zaventem). Verkeer op de buitenring richting Gent ondervindt geen hinder.

Tijdens fase 2 (voorjaar 2026 – voorjaar 2027)
verschuift de werfzone naar de buitenring. Vanaf dat moment zijn er versmalde rijstroken op de binnenring (richting Zaventem) én ook op de buitenring (richting Gent).

Tijdens fase 3 en 4 (voorjaar 2027 tot eind 2030)
zullen er afwisselend richting Gent of richting Zaventem 2 i.p.v. 3 versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Verkeerssimulaties uitgevoerd door De Werkvennootschap voorspellen de grootste hinder tijdens deze periode.

Vanaf april 2024 tot eind 2025 geen zwaar verkeer op binnenring tijdens weekends

Om de staalstructuur van het Viaduct te verstevigen, voert de aannemer tijdens de weekends van april 2024 tot eind 2025 zeer gevoelige laswerken uit. (Vracht)verkeer boven 3,5 ton is dan op de binnenring richting Zaventem tijdens het weekend niet toegestaan op het Viaduct. Deze zware voertuigen zorgen voor te veel trillingen die het lassen onmogelijk maken.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt vrachtwagenchauffeurs komende vanuit Antwerpen aan om altijd goed geïnformeerd de weg op te gaan tijdens die weekends en een route te kiezen via de E19 of de A12 om het Viaduct te vermijden.

Bij ernstige filevorming en oplopende wachttijd op de binnenring rond Brussel zal het Verkeerscentrum al het langeafstandsverkeer van het westen naar het oosten van het land (bijvoorbeeld van Gent naar Leuven of Hasselt) via de dynamische signalisatie een route voorstellen via de zuidelijke kant van de Ring om te vermijden dat te veel weggebruikers zich zouden vastrijden in de file voor de werf op de binnenring.

Ondersteuning voor bedrijven en omwonenden

Gezien de intensiteit en lange duur van deze werken heeft De Werkvennootschap extra aandacht voor communicatie en ondersteuning naar bedrijven en omwonenden. Bedrijven kunnen beroep doen op mobiliteitsadvies via het Bedrijvenpunt van Werken aan de Ring (bedrijvenpunt@werkenaandering.be). Voor omwonden is een specifieke bereikbaarheidsadviseur beschikbaar (info@werkenaandering.be) en worden eind september bijkomende infomomenten georganiseerd in Machelen en Vilvoorde.

De meest recente informatie over het project is steeds te vinden op viaductvilvoorde.be.

Weggebruikers die een rit plannen via het Viaduct van Vilvoorde op de binnenring doen er goed aan om telkens eerst even de realtime verkeerssituatie en het bijhorende routeadvies te checken op www.verkeerscentrum.be.

Werken aan de Ring

De totaalrenovatie van het Viaduct van Vilvoorde is een onderdeel van het programma ‘Werken aan de Ring’. Met dit programma werkt De Werkvennootschap, een projectvennootschap die door de Vlaamse Overheid werd opgericht om grote infrastructuurprojecten te verwezenlijken, aan een betere mobiliteit en leefbaarheid op en rond de Ring rond Brussel. Om dit te realiseren wordt de komende jaren geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, heraanleg van de Ring en vlottere fietsverbindingen. Meer info: www.werkenaandering.be.

Foto's © De Werkvennootschap

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief