Nieuws

9 april 2020

Grote werf E19 Antwerpen-Brussel start volgende week al op

Op 14 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met structurele onderhoudswerken op de E19 tussen Antwerpen en Brussel. Dat is enkele maanden vroeger dan aanvankelijk gepland om maximaal gebruik te maken van de uitzonderlijke verkeersluwe periode. Het wegdek richting Brussel is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. De snelweg krijgt daarom een nieuwe asfaltverharding, zodat de veiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers er verbetert. Tijdens de werken moet verkeer richting Brussel over een beperkt aantal rijstroken. Verkeer richting Antwerpen ondervindt geen hinder.

Werf sterk vervroegd
Normaal gezien zouden de werken aan de E19 pas in augustus van start gaan. Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, legt uit waarom de werken naar voor geschoven worden in de planning: “Door de maatregelen ter bestrijding van Corona-Covid19 is het verkeer op de Vlaamse wegen sterk verminderd. Het is dus het moment om een werf als deze, die normaal grote hinder zou veroorzaken, nu op te starten. Doordat er nu weinig verkeer op de baan is, is het veel veiliger voor de wegenbouwers om op de snelweg te werken, en tegelijkertijd veroorzaken we nu veel minder hinder. Uiteraard zien we er strikt op toe dat alle maatregelen gerespecteerd worden en iedereen in een veilige en gezonde omgeving kan werken.”

Op termijn zal de volledige snelweg richting Brussel tussen Antwerpen en de provinciegrens met Vlaams Brabant vernieuwd worden. In april worden concreet al twee zones aangepakt: de E19 tussen Wilrijk en Kontich en de E19 ter hoogte van Mechelen-Zuid.

Werken tussen Wilrijk en Kontich
Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april wordt de rechterrijstrook tussen Wilrijk en Kontich aangepakt. De oude asfaltlagen worden afgefreesd en vervangen door een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt. Het verkeer richting Brussel moet tijdens deze werken over twee rijstroken langs de werfzone. De op- en afrit naar het UZA Edegem blijft ten alle tijden bereikbaar voor ambulances. Ook bezoekers kunnen de afrit naar het ziekenhuis blijven gebruiken.

Nachtwerk rond Mechelen-Zuid
Ter hoogte van Mechelen-Zuid krijgt de snelweg richting Brussel over de volledige breedte een nieuwe toplaag asfalt. Omdat alle verkeer tijdens de werken over één rijstrook moet, werken we hier alleen ’s nachts. Dit staat momenteel gepland in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 april en de nacht van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei. Er wordt telkens gewerkt van ca. 18u tot 6u. De afrit Mechelen-Zuid wordt afgesloten in de nacht van 29 april op 30 april.

De precieze planning is onder voorbehoud van het weer, aangezien asfaltwerken niet uitgevoerd kunnen worden bij regenweer of als de temperaturen te hard dalen ‘s nachts.

Geluidshinder mogelijk
Aangezien de werken ter hoogte van Mechelen-Zuid ’s nachts worden uitgevoerd is het mogelijk dat omwonenden in de buurt van de snelweg geluidshinder ondervinden. Het agentschap wil zich hiervoor alvast excuseren en tracht deze hinder tot een minimum te beperken.

Verdere planning momenteel nog in uitwerking
Ook de tussenliggende stukken van de E19 richting Brussel, van Kontich tot en met Mechelen-Noord, krijgen op termijn een nieuw wegdek. Omdat het op dergelijke korte termijn niet mogelijk was de benodigde mensen en materialen te verzamelen om de werf ineens in zijn volledigheid uit te voeren zullen deze fases later uitgevoerd worden. De voorbereiding en planning hiervan is momenteel nog volop gaande.

Meer info
De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op de website van het agentschap via www.wegenenverkeer.be/antwerpen of www.wegenenverkeer.be/mechelen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief