Nieuws

10 januari 2020

Gunningsprocedure voor aanleg nieuw kruispunt N78 Eisden vandaag opgestart

Langs de Rijksweg (N78) in Eisden (Maasmechelen) starten vanaf eind volgende week de voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuw kruispunt. Ook de gunningsprocedure voor de aanleg van de infrastructuur werd vandaag opgestart door minister Peeters. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet er conflictvrije verkeerslichten om veilig de aansluiting te maken op de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg, die de gemeente Maasmechelen bouwt. De werken op de gewestweg verlopen gefaseerd, waardoor de verkeersimpact beperkt blijft. Als alles volgens planning verloopt, zou het kruispunt tegen de zomer klaar zijn.

De aanleg van de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg tussen de N78 en de Nijverheidslaan ter hoogte van de Zuid Willemsvaart en de Koolmijnlaan door de gemeente Maasmechelen startte in het najaar 2019. Daardoor zal straks ook een nieuw kruispunt ontstaan ter hoogte van de Rijksweg (N78), dit ter hoogte van het tankstation en ‘t Veer VZW.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: ‘De werken aan de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg zitten goed op schema. Vandaar dat ook de aanleg van het kruispunt met de Rijksweg nu in een stroomversnelling wordt gebracht. We gaven vandaag de start van de gunningsprocedure voor de infrastructuurwerken aan het kruispunt, goed voor een investering van 680.000 euro. Deze verbinding betekent vanaf komende zomer immers een absolute meerwaarde voor de ontsluiting van de regio. De connectie tussen de E314 en de N78 in Eisden, langsheen het kanaal, wordt veel vlotter mogelijk.’

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet op het nieuwe kruispunt conflictvrije verkeerslichten om veilig de aantakking met de nieuwe ontsluitingsweg te maken. Er komt ook een bypass langs de verkeerslichten voor het gemotoriseerde zuid-noord verkeer op de gewestweg (richting Lanklaar). Ook komen er veilige fietspaden langsheen de gewestweg.

Voorbereidende werken starten eind januari langs Rijksweg

Vanaf 17 januari 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden aan de oostzijde van de Rijksweg. Daar wordt de berm klaargemaakt. Verkeer richting Lanklaar rijdt daardoor over een versmalde rijstrook voorbij die werfzone.

Handelaars en voorzieningen in de werfzone blijven bereikbaar tijdens de werken.

In een tweede fase, vanaf eind februari, werken de nutsmaatschappijen een tweetal maanden verder aan de leidingen. Daarbij wordt ook een belangrijke waterleiding in de rijweg wordt vernieuwd door De Watergroep.
Verkeer rijdt vanaf dan tot de zomer op één versmalde rijstrook in elke richting voorbij de werf.

Tijdens de fase van grote infrastructuurwerken is er voor fietsers een omleiding voorzien via de Eisdenweg en Schabbertenstraat.

www.wegenenverkeer.be/maasmechelen

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief