Nieuws

9 november 2023

Handhaving blijft een concrete en doeltreffende maatregel in strijd tegen ongevallen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is tevreden met het nieuws van de federale collega’s dat er binnenkort overal geflitst zal worden langs gewestwegen. Overdreven snelheid is nog steeds een van de drie grootste killers in het verkeer. Handhaving is en blijft dan ook het sluitstuk binnen de aanpak voor meer verkeersveiligheid. “Vanuit Vlaanderen investeren we in 2024 7,5 miljoen euro in handhaving en dynamisch verkeersmanagement. Die komen er niet als pestmaatregel maar als een maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid. De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet en dat zouden meer chauffeurs moeten beseffen”, zegt minister Peeters.

Minister Peeters bracht deze legislatuur het aantal installaties van trajectcontroles in Vlaanderen langs snelwegen en gewestwegen naar een totaal van bijna 300 locaties, goed voor 542 gecontroleerde trajecten.

Of een trajectcontrole al dan niet actief is voor snelheidshandhaving, wordt bepaald door de federale wegpolitie (snelwegen) of door de lokale politiediensten (gewestwegen). AWV plaatst de installaties en zorgt dat ze technisch klaar zijn, maar is niet bevoegd voor de operationele uitbating zoals de activering van de snelheidshandhaving.

Naast de installaties van AWV, kunnen ook de federale politie op snelwegen en de lokale besturen op gewestwegen en lokale wegen handhaven via o.a. het plaatsen van eigen trajectcontroles.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De ingebruikname van nieuwe trajectcontroles, de efficiëntere werking van de snelheidscamera’s en de afschaffing van de tolerantiemarges leiden tot een stelselmatige toename van de pakkans voor snelheidsovertreders in Vlaanderen”, zegt minister Peeters. “Zelfs een beetje te snel rijden kan gevaarlijk zijn. Het is het belangrijk om de Vlaming te blijven overtuigen en motiveren en het waarom achter de limieten uit te leggen.”

Mindshift creëren inzake snelheid

Minister Peeters wil naast het inzetten op handhaving ook een mindshift creëren via sensibiliseringscampagnes. Zo lanceerde de minister in oktober nog een nieuwe snelheidscampagne “Als je te snel rijdt, zie je minder”.

“Naarmate de snelheid stijgt, neemt ook de stopafstand toe én is er een aanzienlijk grotere impact bij een botsing. Daardoor verkleinen de overlevingskansen van weggebruikers die in een ongeval betrokken raken. Maar misschien minder gekend is het feit dat je minder ziet als je sneller rijdt. Deze argumenten willen via sensibiliseringscampagnes onder de aandacht brengen en er zo voor zorgen dat er een mindshift komt bij de mensen. Geen enkele kilometer per uur extra is een mensenleven waard,“ zegt minister Peeters.

Hoe hoger je snelheid, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt. Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dit gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je mogelijk cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft.

Tot slot herhaalt minister Peeters haar oproep om het rijbewijs met punten in te voeren. De minister ziet hierin de ideale aanpak voor hardleerse overtreders, ze hoopt dat de federale collega’s hier dan ook dringend werk van maken. Peeters roept iedereen op om het gezond verstand te laten zegevieren en om bij deze discussie stil te staan bij het leed die de verkeersveiligheid veroorzaakt bij nabestaanden en bij slachtoffers.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief