Nieuws

23 maart 2021

Havenvoertuigen mogen binnenkort op de openbare weg én door twee tunnels in Antwerpen

Lydia Peeters: ‘We zorgen voor veilig en vlot vervoer én stimuleren verdere groei van de haven’

De Vlaamse Regering heeft het toepassingsgebied van de nieuwe havenverkeersverordening voor de haven van Antwerpen principieel goedgekeurd. “Havenvoertuigen zullen voortaan op alle wegen in een duidelijk afgebakend gebied mogen rijden: op de openbare weg van beide oevers én ook door de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. Met één uniform kader zorgen we voor een vlot en veilig vervoer binnen de haven van Antwerpen én stimuleren we de verdere groei van de havenbedrijven”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het ontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de betrokken lokale besturen. Na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk toepassingsgebied door de Vlaamse Regering zal de nieuwe havenverkeersverordening van kracht worden.

Verkeer tussen de twee Scheldeoevers

Vlaams minister Lydia Peeters is enthousiast. “Met de nieuwe verordening kunnen we de haven verder helpen groeien. We creëren een duidelijk rechtskader en spelen in op de technologische vooruitgang en de schaalvergroting van het havenwegvervoer. Door een duidelijke afbakening wordt verkeer met havenvoertuigen mogelijk in één aangesloten gebied. Daarvoor was ook het openstellen van Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel noodzakelijk, samen met de verbindingsweg naar het havengebied op het grondgebied van Zwijndrecht en Beveren.”

Wat is een havenverkeersverordening?

Volgens het havendecreet kan de Vlaamse Regering per haven een verordening vaststellen voor het verkeer van havenvoertuigen én de grenzen van het gebied waarbinnen die verordening van toepassing is. Die verordening vervangt dan de aanvullende verkeersreglementen van de lokale besturen. Havenvoertuigen zijn voertuigen die bestemd zijn voor behandeling en vervoer van goederen en die alleen in het havengebied gebruikt worden: tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen in een havengebied. De definitie is vrij ruim, maar het gaat om voertuigen die uitsluitend binnen het havengebied ingezet mogen worden. Als ze de openbare weg in de haven willen gebruiken, moeten ze dus voldoen aan een specifiek reglement: de havenverkeersverordening.

Operationeel beheer via havenkapiteinsdienst Port of Antwerp

De havenkapiteinsdienst van de Port of Antwerp staat in voor het operationeel beheer van de havenverkeersverordening. De afdeling Port Vehicles van de havenkapiteinsdienst is zo verantwoordelijk voor zaken als de erkenning van havenvoertuigen, de uitreiking van havennummerplaten en het verlenen van vergunningen. Daarnaast kan de havenkapiteinsdienst ook sancties opleggen wanneer er inbreuken worden vastgesteld op de bepalingen van de havenverkeersverordening.

Wetgevend traject

Op 11 december 2020 heeft de Vlaamse Regering de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen definitief goedgekeurd. Met dit besluit werd een reglementair kader gecreëerd waarmee havenvoertuigen in de haven van Antwerpen worden toegelaten op de openbare weg in het havengebied. Nu heeft de Vlaamse Regering op 19 maart 2021 het toepassingsgebied van die verordening principieel goedgekeurd, of m.a.w. de grenzen waarbinnen de havenvoertuigen op de openbare weg mogen. Dit is de laatste horde voor de concrete toepassing van de nieuwe havenverkeersverordening. Het ontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de gemeenten Beveren en Zwijndrecht en de stad Antwerpen over wiens grondgebied het toepassingsgebied zich uitstrekt. Na verwerking van dat advies moet nog een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering gebeuren om de nieuwe havenverkeersordening van kracht te laten gaan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief