Nieuws

22 juli 2021

Heraanleg N8 op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem weer een stap dichterbij

Vlaams minister Peeters: “We verhogen de verkeersveiligheid én –leefbaarheid"

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft recent de omgevingsvergunning ontvangen voor de heraanleg van de N8 op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem. De aanbestedingsprocedure kan nu van start gaan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt haar plannen bekend voor de eerste fase van de heraanleg van de N8 op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem. “De verbinding Veurne-Ieper werd als belangrijk project opgenomen in het regeerakkoord. In deze eerste fase zal nu de zone op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem aangepakt worden zodat de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhoogd worden op deze cruciale gewestweg”, zegt minister Peeters. Minister Peeters heeft voor deze werken meer dan 20 miljoen euro voorzien.

De N8 Ieper-Veurne is een verouderde gewestweg met aanliggende fietspaden. De grootste problemen situeren zich op het vlak van verkeersveiligheid en doorstroming en bovendien is het wegdek in slechte staat. Er is een groot onveiligheidsgevoel voor de fietsers want op de as Ieper-Veurne zit veel vrachtverkeer dat net naast het fietspad rijdt. Op het grondgebied van Veurne zijn de kruispunten voor de toekomende ontsluitingswegen voor de randgemeenten van Veurne (Bulskamp, Beauvoorde en Steenkerke) ontoereikend en gevaarlijk.

Daarom gaat minister Peeters nu een eerste fase aanpakken op het grondgebied van Veurne tot de grens met Alveringem: de volledige rijweg wordt aangepakt en er wordt parallelinfrastructuur (fietspaden en ventwegen) aangelegd. “De ontwerpen zetten in op een veilige infrastructuur voor alle weggebruikers”, zegt minister Peeters. “Voor het gemotoriseerd verkeer komen er afwisselend 2 rijvakken in de ene richting en één in de andere. Er wordt ook een dienstweg aangelegd voor ontsluiting van woningen en landerijen.”

Verder worden 2 kruispunten volledig heraangelegd en uitgerust met intelligente verkeerslichten. Dit zijn de kruispunten N8/Presendestraat/Landbouwerstraat en N8/Gouden-Hoofdstraat/Oerenstraat. “Op deze kruipunten wordt de fietsinfrastructuur volledig uitgewerkt zodat de fietsers deze kruispunten op een veilige manier kunnen oversteken.”, zegt minister Peeters. Het project snijdt ook drie polderwaterlopen. Op deze plaatsen worden de kunstwerken (bruggen) volledig vernieuwd.

Nu de omgevingsvergunning werd bekomen, kan de aanbestedingsprocedure van start gaan. Op het investeringsprogramma van 2021 werden de nodige budgetten voorzien. Als de procedure vlot verloopt, kunnen de werken in 2022 van start gaan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief