Nieuws

28 april 2021

Herinrichting Ring rond Brussel neemt belangrijke stap voorwaarts

“Nog drie alternatieven liggen vandaag op tafel”

"Vrijdag heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van een belangrijke volgende stap in het herinrichtingsproject van de Ring rond Brussel”, zeggen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Voor het noordelijke deel van de Ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, liggen nog drie alternatieven op tafel. Eind dit jaar willen we de knoop doorhakken. Dit is écht een verhaal van leefbaarheid, verkeersveiligheid en het multimodaal maken van een zeer autogerichte regio.”

Met het programma ‘Werken aan de Ring’ werkt De Werkvennootschap al een tijdje aan een heleboel fietssnelwegen, de openbare vervoerlijnen van het Brabantnet en tal van Hoppinpunten. Maar ook de Ring zelf krijgt een grondige herinrichting. “In 2019 werden nog zeven alternatieven bekeken maar na een grondige analyse – milieueffecten, maatschappelijke kosten-baten, plandoelstellingen – werden uiteindelijk drie alternatieven weerhouden”, zegt minister Peeters. “Het zijn deze geoptimaliseerde alternatieven die werden voorgesteld aan de Vlaamse regering”, zegt minister Peeters.

Knelpunten oplossen op verschillende manieren

Het grote probleem met de Ring vandaag is de vele op- en afritten die op heel korte afstand van elkaar liggen. Dat zorgt voor veel weefbewegingen, met incidenten en accidenten tot gevolg. Die zorgen voor de structurele files op de Ring. Deze knelpunten kunnen op verschillende manieren worden opgelost:

  • Alternatief 1 bestaat uit de optimalisatie van de bestaande structuur door het schrappen en/of combineren van op- en afritten om zo tegemoet te komen aan de problemen van de snelle opeenvolging van op- en afritten op de Ring.
  • Alternatief 2 is een parallelstructuur die zorgt voor een scheiding van het doorgaand en lokaalverkeer. De parallelbanen zijn autosnelweginfrastructuur, en verknopen met het onderliggend wegennet met op- en afrittencomplexen. Op de doorgaande Ring kan je enkel aan de grote verkeerswisselaars uitwisselen. De parallelbanen liggen aan beide kanten van de Ring.
  • Alternatief 3 bestaat uit Een combinatie van de twee eerste, waarbij afhankelijk van de locatie een andere oplossing wordt gekozen - bijvoorbeeld in de zone Wemmel en Vilvoorde wordt gekozen voor het eerste alternatief en in de zone Zaventem het tweede alternatief met de parallelbanen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Dit is écht een verhaal van leefbaarheid, verkeersveiligheid en het multimodaal maken van een zeer autogerichte regio. Vandaag beginnen de eerste quick wins – denk maar aan de 300 miljoen euro voor de fietssnelwegen en de fietstunnels. In totaal investeer ik bijna 1 miljard euro in alternatieven voor de auto waaronder het Brabantnet. Werken aan de Ring is een hefboomproject en één van de projecten uit het regeerakkoord. De Werkvennootschap en het Departement Omgeving onderzoeken nu verder samen met alle stakeholders de oplossing. Eind dit jaar willen we een voorkeursalternatief aanduiden.” De minister licht het programma Werken aan de Ring ook toe deze donderdag aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Samen met collega Peeters zal ik er alles aan doen om de verdere stappen in dit verhaal mee mogelijk te maken en de bereikbaarheid van Brussel te verhogen. Maar ook voor wie vlot van Limburg naar de kust wil, moeten we komaf maken met de stilstand op de Ring. Daarnaast kijken we bij de herinrichting ook naar de versterking van de open ruimtes langs, over en in de omgeving van de Ring.”

Vervolgtraject

De drie alternatieven staan nu beschreven in een Scopingnota. Deze wordt van 17 mei 2021 tot 16 juli in publieke raadpleging gelegd in combinatie met een communicatie- en participatiecampagne. Parallel met die raadpleging worden gemeenten, provincie en andere betrokken instanties om advies gevraagd. Alle adviezen en opmerkingen vanuit de publieke raadpleging zullen verwerkt worden. De eerst helft van 2022 zal het voorontwerp GRUP worden voorgelegd aan de adviesverlenende instanties zodat een ontwerp GRUP in de tweede helft van 2022 aan de Vlaamse Regering kan worden voorgelegd.

De Werkvennootschap zal een brochure voorzien waarin alles staat uitgelegd, en mensen zullen zich kunnen inschrijven voor digitale infomomenten. Woordvoerder Marijn Struyf: “Waar we vandaag staan met dit project hebben we echt aan alle inspraak te danken. Daar willen we in deze fase zeker op blijven inzetten. We gaan richting een voorkeursalternatief, nu is het moment om je mening te laten horen.”

Werken aan de Ring

Deze donderdag wordt in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken het hele programma Werken aan de Ring toegelicht. De parlementsleden krijgen een update van zowel de investering van 300 miljoen euro in fietsinfrastructuur, waarvan al een deel gerealiseerd is, als de investering van 650 miljoen euro in het Brabantnet. Daarvan rijdt de Ringtrambus ook al, en wordt verder gewerkt aan de vrije busbanen. Daarnaast zijn er ook op- en afritten van de Ring die vervroegd worden aangepakt. Aan de Medialaan zijn de werken al gestart, en vrijdag starten de werken aan de brug van de H. Henneaulaan in Zaventem. In beide gevallen wordt op een multimodale manier heringericht, met veel aandacht voor de fietser, het openbaar vervoer en ecologische verbindingen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief