Nieuws

16 november 2021

In overleg met sociale partners bouwsector over de veiligheid bij wegenwerken

Vandaag vond een overleg plaats tussen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bouwsector. Het opzet van de vergadering was de dialoog over het verhogen van de veiligheid bij wegenwerken. Onder meer de verbreding van de veiligheidszones kwamen ter sprake.

In juli heeft minister Peeters het verkeersveiligheidsplan 2021-2025 voorgesteld. Een van de 37 maatregelen in dit nieuwe plan is het verhogen van de veiligheid bij wegenwerken. Dit is van belang voor de veiligheid van de weggebruikers maar ook voor de werknemers aan het werk op de werf. Vandaag vond in dat kader een overleg plaats tussen minister Peeters, de Werkvenootschap, het Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van Constructiv, ACV-CSC, ACLVB, ACCG, de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Diverse onderwerpen kwamen ter sprake. Één van de vragen vanuit de bouwsector is de verbreding van de veiligheidszones. Er is afgesproken dat er hiervoor enkele proefprojecten zullen worden uitgevoerd. Verder werd er aandacht gevraagd voor de opleiding en expertise van werfleiders en veiligheidscoördinatoren. Ook werd aan de minister gevraagd om verder in te zetten op handhaving.

“Ik snap de bezorgdheid van de sector, het verkeer bevindt zich heel dicht bij hun medewerkers”, aldus minister Peeters. “ Ik zal dan ook via proefprojecten laten bekijken hoe de veiligheidszone kan verbreed worden. Er moet ruimte zijn om met personeel en machines veilig rond te lopen op een werf. Verder zet ik ook verder in op handhaving bij wegenwerken. Ik heb aan mijn administratie gevraagd om bij elke werf na te gaan welke handhavingsinstallaties kunnen voorzien worden. Waar mogelijk wordt een mobiele trajectcontrole of semi-vaste snelheidscamera ingezet. De veiligheid van de weggebruikers en de werknemers op de werf zijn voor mij ook cruciaal.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief