Nieuws

7 februari 2020

Infokrant Noord-Zuid: "Noord-Zuid is een hefboomproject voor heel Limburg"

“Na meer dan veertig jaar is het tijd voor een oplossing voor de Noord-Zuid. We gaan ervoor zorgen dat deze oplossing er ook echt zal komen. Dankzij de participatieve aanpak waarbij alle belanghebbenden zeer nauw betrokken worden, komen alle meningen aan bod tijdens alle fases van dit project.” Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is enthousiast over hoe de knoop van de Noord-Zuid eindelijk wordt ontward. “We hopen nu zo snel mogelijk zicht te hebben op het voorkeursalternatief”, aldus Peeters.

In maart 2018 werd door de Vlaamse Regering de startbeslissing genomen voor het complexe project Noord-Zuidverbinding Limburg. Voor de eerste keer werd ook meer dan enkel de weginfrastructuur bekeken. “In het complexe project streven we naar een mobiliteitsoplossing die ook een algemene kwaliteitsverbetering betekent voor de leefbaarheid, natuur, landbouw en economie. Bovendien gaat het ook over duurzame mobiliteit, met naast de weginfrastructuur ook veel aandacht voor fietsen en het openbaar vervoer”, zegt minister Peeters. “Vanaf de eerste dag werden ook alle belanghebbenden betrokken in werksessies. Onder het motto ‘Samen geraken we verder’ werd samen gezocht naar de projectdoelstellingen en ambities van Noord-Zuid Limburg. Dat is een goede zaak want de Noord-Zuid is zoveel meer dan een mobiliteitsproject. Het is een hefboomproject voor heel Limburg en dat betekent dat we er ook samen onze schouders moeten onder zetten.”

Zeven alternatieven, één voorkeursalternatief

Minister Lydia Peeters: “De zeven alternatieven, worden dit jaar onderworpen aan een onafhankelijk geïntegreerd onderzoek. In maart 2020 organiseren we ook meerdere publieksmomenten. Daarna krijgt iedereen de kans om te reageren. Een van de zeven alternatieven zal uiteindelijk het voorkeursalternatief worden. In de tweede helft van 2021 keuren we met de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit goed. We gaan met andere woorden beslissen.”

“Snelle oplossingen dankzij de winsten”

“We zitten midden in een lang proces, maar we wachten niet om toch al aan oplossingen te werken” ,vertelt minister Peeters. “We zetten volgend jaar al in op diverse kleinere ingrepen en maatregelen die de mobiliteit en leefbaarheid in de regio moeten verbeteren. Concreet gaat het onder meer over een fietsbrug over de Grote Baan en de betere ontsluiting van Centrum-Zuid.” Het bedrijventerrein moet immers een betere ontsluiting krijgen met de E314 voor de auto’s en vrachtwagens die Centrum-Zuid verlaten. Als die ontsluiting er is, kan ook het kruispunt ter hoogte van de Koolmijnlaan worden vereenvoudigd. De werken voor deze winsten, waar in totaal 19 miljoen euro voor uitgetrokken werd, kunnen volgend jaar al starten.

Lees de eerste Noord-Zuidkrant hier!

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief