Nieuws

5 februari 2020

Infrabel en zijn partners starten met de werken voor de vervanging van alle overwegen in Diepenbeek

Werken kaderen gedeeltelijk in het Spartacusproject voor een verhoogde veiligheid en een betere stiptheid en mobiliteit

DIEPENBEEK, woensdag 5 februari 2020 – Infrabel is in januari gestart met de werken voor de afschaffing en vervanging van alle overwegen in Diepenbeek. Die hebben als doel de veiligheid op het Belgische spoornet en voor de weggebruikers verder te verhogen. Het vormt het grootste overwegenproject in België en is een gezamenlijk project van Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, de gemeente Diepenbeek en NMBS. Deze werken kaderen gedeeltelijk binnen het Spartacusproject, meer bepaald in de aanleg van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht. Vandaag krijgen de buurtbewoners uitleg over het project en de werken tijdens een infomarkt.

Eerste werken en archeologische opgravingen in Diepenbeek zijn bezig

In totaal zullen er 7 overwegen in Diepenbeek worden afgeschaft. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn in januari al gestart. Tussen de overwegen van de Stationsstraat en de Waardestraat wordt er aan de fundering van de weg langs het spoor gewerkt. Op andere plaatsen is men bezig met het verplaatsen van de nutsleidingen (kabels voor gas, elektriciteit en water).

Eind 2019 is BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) begonnen met archeologisch onderzoek (vooronderzoek en opgravingen) op de sites langs het spoor en de overwegen. Momenteel zijn de archeologen vooral actief in de zone rond de overweg Nierstraat. Ze hebben materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes: zowel uit de steentijd, metaaltijden, de Romeinse tijd als uit de middeleeuwen. Met name de zones aan de Nierstraat en de Molenstraat blijken een zeer rijk archeologisch verleden te hebben. De opgravingen en vondsten zullen naast de standaardrapportage en opslag – in samenwerking met het Gallo-Romeins museum van Tongeren – deels worden aangewend voor educatief gebruik.

Vervanging van 7 overwegen door 3 bruggen, een tunnel en een fietspad

De 7 overwegen worden vervangen door alternatieve mobiliteitsoplossingen in nauw overleg met de gemeente Diepenbeek. 5 overwegen in Diepenbeek liggen op het gemeenschappelijk traject van de toekomstige sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (Spartacusproject), de 2 andere overwegen (Rooistraat en Nierstraat) niet. Hier is een overzicht:

-De overweg Rooistraat (OW 54A) kan worden afgesloten door een keerlus aan de zuidelijke kant.

-De overweg Nierstraat (OW 53) wordt vervangen door een nieuwe brug voor alle verkeer tussen de Nier- en Rooistraat.

-De overweg Peperstraat (OW 52A = de eerste overweg op het Spartacustraject) wordt afgesloten en de gemeente zal de Peperstraat doortrekken naar de Waardestraat.

-Aan de overweg Waardestraat (OW 52) komt een nieuwe brug voor alle verkeer.

-De overweg Stationsstraat (OW 51) wordt vervangen door een onderdoorgang voor de reizigers. Deze onderdoorgang van het station wordt via een helling verbonden met het toekomstige tramstation dat zich naast het station zal bevinden. De treinperrons worden verhoogd en de onthaalinfrastructuur op de perrons (schuilhuisjes en zitbanken) wordt door NMBS volledig vernieuwd. Het geheel vormt zo een integraal toegankelijk trein-, tram- en busstation. De bestaande parking voor auto’s en fietsen wordt eveneens heraangelegd.

-De overweg Molenstraat (OW 50) krijgt als alternatief een nieuwe brug voor alle verkeer. In deze omgeving zal ook de Industrielaan worden verplaatst.

-Aan de overweg Bentstraat (OW 49) ten slotte komt er een keerlus en het fietspad zal worden doorgetrokken tot in Bilzen. Er wordt zo een vlotte fietsverbinding gecreëerd naar het centrum van Diepenbeek.

Tijdens een infomarkt vandaag (van 16u tot 20u) zullen experts van Infrabel, TUC RAIL, De Lijn en de gemeente Diepenbeek uitleg geven over het project en de werken aan de buurtbewoners.

“Deze infomarkt is zeker een meerwaarde voor de buurtbewoners en verhoogt de betrokkenheid bij het hele Spartacusproject en de beveiliging van de overwegen. Infrabel is recent gestart met de werken. Dit is een stevige stap vooruit voor een betere mobiliteit en voor een betere ontsluiting voor Limburg” benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

“De gemeente Diepenbeek is tevreden met het vervangen van de overwegen. Dit komt de veiligheid ten goede en de soms lange wachttijden aan de overwegen zullen dan ook verleden tijd zijn. Het sluiten van de overwegen laat ook toe om grote, duurzame veranderingen in Diepenbeek mogelijk te maken. Zo zal de voorziene omleidingsweg voor het doorgaand verkeer, het autoverkeer in de dorpskern flink doen verminderen. Dat zorgt voor een gezondere lucht in het hart van de gemeente, waar wandelaars en fietsers zich ook een stuk veiliger zullen voelen in het verkeer”, zegt burgemeester Rik Kriekels.

“Het sluiten van de overwegen en de alternatieven die in de plaats zullen komen, zullen inderdaad een positieve impact hebben op de doorstroming en dus ook de stiptheid van het openbaar vervoer. Met het oog op de sneltramverbinding Hasselt – Maastricht en de verdere realisatie van een efficiënt openbaar vervoeraanbod voor Limburg is dit een belangrijke factor”, aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn.

Grootste overwegenproject in België

Dit is het grootste actuele overwegenproject in België waarvan de werken tegen de zomer 2022 voltooid zullen zijn. Het zal zorgen voor een verhoogde veiligheid op het Belgisch spoorwegnet en voor de weggebruikers, maar het zal ook de stiptheid van het treinverkeer en de mobiliteit in Diepenbeek en Limburg ten goede komen. Het is een gezamenlijk project van Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, de gemeente Diepenbeek en NMBS en het kadert gedeeltelijk binnen Spartacus. De geraamde investering voor de vervanging van de 7 overwegen in Diepenbeek bedraagt 21,8 miljoen euro.

“Door een verschuiving van middelen in het spoordossier Zwankendamme in Zeebrugge is er een aanzienlijk budget van 18,6 miljoen euro vrijgekomen dat nu gebruikt kan worden om de overwegen in Diepenbeek maar ook in Bilzen aan te pakken. Deze financiële middelen zijn nodig om de sneltram van Hasselt naar Maastricht (Lijn 1) parallel met de bestaande spoorlijn 34 te laten rijden. Een betere en duurzame mobiliteit voor Limburg is voor iedereen goed”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Bilzen: indienen van bouwaanvraag dit voorjaar

In het kader van het Spartacusproject is het ook de bedoeling om de overwegen in Bilzen af te schaffen en te vervangen door mobiliteitsalternatieven. Het dossier voor de omgevingsaanvraag is in opmaak en zal deze zomer worden ingediend.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief