Nieuws

19 mei 2024

Inhuldiging fietsbrug over de Boslaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) finaliseert de werken aan de nieuwe fietsbrug over de Boslaan (N75). Deze voormiddag fietste de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken het eerste ritje over de brug tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen aan beide zijden van de Boslaan. De brug is nu helemaal beschikbaar voor fietsers en voetgangers. De Vlaamse overheid investeerde 4,9 miljoen euro.

Het afgelopen jaar bouwde Wegen en Verkeer de fietsbrug over de Boslaan (N75). De fietsbrug is vijf meter breed en heeft een lengte van 245 meter. De overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan. Twee aanloophellingen zorgen dat fietsers vlot en comfortabel de hoogteverschillen kunnen overbruggen. Aan weerskanten van de brug is een leuning uit cortenstaal, wat zal bijdragen aan een langere levensduur en een mooie landschappelijke inpassing van het geheel.

Fietsbrug is centrale spil in ruim fietsverhaal

“Deze legislatuur investeerde ik maar liefst 1,4 miljard euro in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Zo werden heel wat fietsverbindingen aangepakt en realiseerden we tal van fietsbruggen en -tunnels. De plannen voor het ecorecreaduct over de Boslaan in Lanklaar lagen al lang op tafel. Het project werd in twee gesplitst, wat voor een versnelde realisatie heeft gezorgd. De werken hebben ruim een jaar geduurd. Deze fietsbrug is een echte hefboom en katalysator voor de regio. Zo ontstaat er een volwaardige toegangspoort voor fietsers en voetgangers naar Terhills en creëert ze op ruimere schaal een rechtstreekse fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. Samen met de lokale besturen streven we naar een fietsreflex, waarbij de fiets een vanzelfsprekende keuze wordt bij elke verplaatsing,” aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Start werken ecoduct: na zomerbouwverlof

De Boslaan knipt het Nationaal Park Hoge Kempen in twee, dus ook voor waardevolle fauna en flora. Wegen en Verkeer start daarom begin augustus met de constructie van een ecoduct. Het ecoduct komt op ongeveer 600 meter van de fietsbrug, in de richting van As. Op het ecoduct is ook ruimte voor wandelaars en ruiters. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Omgeving en de stad Dilsen-Stokkem, die de aanliggende gronden ter beschikking stelt.

Ecoduct Dilserbos maakt deel uit van VAPEO, het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering. In dat programma zitten 15 prioritaire knelpunten om versnippering van fauna en flora door gewest- of snelwegen tegen te gaan. Een natuurbrug zoals het ecoduct verbindt de leefgebieden opnieuw met elkaar.

Alle info over het project vind je via www.wegenenverkeer.be/dilsen-stokkem

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief