Nieuws

21 oktober 2019

Kerngroep Vlaamse Brexit taskforce overlegt over recente stand van zaken in het VK

Vanmorgen is de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce bij elkaar gekomen in Het Errerahuis in Brussel. Doel was om een stand van zaken op te maken van de recente gebeurtenissen in het kader van de Brexit en de gevolgen voor Vlaanderen.

De Vlaamse Regering wil niets aan het toeval overlaten. De impact van de Brexit voor Vlaanderen is groot. Bij een no deal staan 2.5% van ons Vlaams BBP en 28.000 jobs op het spel. Volledig voorbereid op een ongecontroleerd vertrek van het VK kunnen we nooit zijn. Maar we kunnen er wel alles aan doen om de negatieve gevolgen van dergelijk scenario zoveel mogelijk te beperken.

Daarom hebben minister-president Jambon en de ministers Crevits en Peeters vandaag samengezeten met de sleutelfiguren van de sectoren en beleidsdomeinen (havens, logistiek, visserij) die het eerst en het zwaarst getroffen zullen worden door een eventueel no deal scenario. Dit actualiteitsoverleg staat los van de bestaande brede task force, waarbinnen ook de minder directe gevolgen van Brexit worden behandeld.

Het is voor de Vlaamse Regering een topprioriteit om de Brexit ordelijk te laten verlopen. Dat betekent mét een deal. Als men erin slaagt een ‘no deal’ af te wenden en in de toekomst een vrijhandelsakkoord met het VK af te sluiten, kunnen we de verliezen beperken, maar er dreigt nog altijd een gevoelige impact te zijn op de Vlaamse economie (– 1.8% bbp).

De verschillende Vlaamse administraties, die bij de Brexit betrokken zijn, hebben vanochtend een toelichting gegeven over het Brexit-proces, alle genomen maatregelen en de eventuele tekortkomingen. Er heeft ook een open rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen de economische sectoren, de administraties en de ministers. Bedoeling was om mogelijkebezorgdheden en tekortkomingen te identificeren, zodat hieraan opvolging kan gegeven worden.

Minister-president Jan Jambon: “Hopelijk kunnen we snel werk maken van een zo ambitieus mogelijke toekomstige relatie met het VK. Ik blijf er bij de andere EU-lidstaten en instellingen op aandringen compenserende maatregelen te voorzien voor de economieën die (zelfs in het geval van een deal) het zwaarst door Brexit getroffen worden.“

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: "We moeten alert zijn, ongeacht welk scenario. Dit gaat sowieso een impact hebben op de werking van de havens en op ons vervoer van en naar het VK. We willen niet buitenspel staan. We hebben een noodplan en communicatiestrategie klaar met betrekking tot de verschillende verkeersscenario’s en ook kunnen we anticiperen op mogelijke problemen op zee binnen de visserijsector. Pro-actief handelen is de boodschap en we moeten verder zorgen dat we de snelheid van handeldrijven faciliteren waar mogelijk is. Verder is het belangrijk dat een vlotte doorstroming van vervoer zoveel mogelijk gehandhaafd blijft."

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De situatie in het VK verandert elke dag, daarom zorgen we ervoor dat we op alle situaties grondig voorbereid zijn. Er staat dan ook een heel pakket aan maatregelen klaar. Maatregelen op economisch vlak, op gebied van jobs en voor onze landbouw en visserij. 45 adviseurs bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zijn paraat via brexit@fitagency.be om onze ondernemingen te ondersteunen, er is voorzien in begeleiding op maat en financiële steun. We bepleiten bij de Europese Unie om in voldoende middelen te voorzien om onze economische positie te waarborgen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief