Nieuws

12 oktober 2020

Lancering digitaal participatieplatform

Limburgers kunnen meedenken over toekomstvisie mobiliteit voor hun provincie

12 oktober - Vanaf vandaag organiseert vervoerregio Limburg een burgerbevraging voor alle Limburgers. Iedereen die dat wil, kan tot en met 30 oktober via het participatieplatform https://limburg.vervoerregio.net/ mee nadenken over de toekomstvisie op de Limburgse mobiliteit. “We roepen iedereen op om input te geven. Met jullie ideeën wordt een toekomstscenario voor de vervoerregio opgemaakt waarmee we de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen aanpakken”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meest duurzame provincie van Vlaanderen

De input van de Limburgers wordt meegenomen in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 2030 – 2050. Dat plan legt de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek vervoer) voor heel Limburg vast. In het plan worden ook de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio in kaart gebracht, het openbaar vervoernetwerk wordt erin uitgetekend en maatregelen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid worden erin voorgesteld. Daarnaast wil de vervoerregio in het plan maatregelen opnemen om de Limburger te prikkelen en te motiveren om zich op een duurzame manier te verplaatsen. “We willen evolueren naar een modal shift van 40% duurzame verplaatsingen en 60% verplaatsingen met de auto. Vooral de fiets zien we als een belangrijke gamechanger voor Limburg. Onze ambitie is dan ook om de meest duurzame provincie van Vlaanderen te zijn”, aldus Sven Lieten, covoorzitter van vervoerregio Limburg.

Burgerparticipatie voor een realistisch en gedragen mobiliteitsplan

De Limburgers betrekken bij de opmaak van het mobiliteitsplan voor hun provincie is een belangrijke doelstelling van de vervoerregio. “De Limburgers hebben het beste zicht op wat er lokaal speelt. Inwoners en werknemers van onze provincie weten wat aangenaam, veilig en leefbaar is. Die kennis willen we uitdrukkelijk meenemen in het traject”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde mobiliteit bij Provincie Limburg en covoorzitter van de vervoerregio. “Op de vervoerregiodag in juni hebben we al heel wat suggesties opgehaald over de kansen om de Limburgse mobiliteit te verbeteren. Die suggesties hebben we verwerkt tot een sterke toekomstvisie. Nu willen we een volgende stap zetten en concrete maatregelen en acties ontwikkelen die we effectief gaan kunnen uitvoeren.”

Deelnemen kan tot en met 30 oktober

Alle Limburgers worden opgeroepen om deel te nemen aan een online bevraging over het toekomstige mobiliteitsnetwerk van Limburg. Niet alleen inwoners, maar ook verenigingen, socio-economische actoren, het onderwijs, belangengroepen, adviesgroepen ... kortom iedereen die een mening heeft over de mobiliteit in Limburg, kan waardevolle informatie geven. In de bevraging gaat het onder andere over het toekomstige gebruik van de auto, de fiets, het openbaar vervoer en het logistiek netwerk, maar worden er ook vragen gesteld of de voorgestelde nieuwe verbindingen de juiste zijn, welke verbindingen er ontbreken, wat de gebruiker kan stimuleren om duurzamer te reizen, enzovoort. Aan de hand van de reacties maakt de vervoerregio een toekomstscenario op. In een volgende stap kunnen er concrete acties worden geformuleerd die nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren. Deelnemen aan de online bevraging kan tot en met 30 oktober via https://limburg.vervoerregio.net/.

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de vervoerregio’s

Vervoerregio Limburg bestaat sinds 2019 en is een van de 15 vervoerregio’s die werd opgericht in het kader van basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en zet in op combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen. Vlaanderen versterkt daarvoor onder meer het openbaar vervoersaanbod op overbevraagde lijnen en bouwt onderbenutte bus- of tramlijnen af. Die efficiëntieoefening zorgt voor meer comfort op drukke lijnen en zet de beschikbare middelen voor mobiliteit in Vlaanderen optimaal in. Basisbereikbaarheid ondersteunt tegelijk de Vlaming om alle beschikbare vervoersopties te verkennen en te gebruiken: openbaar vervoer, fiets, wagen, deelsystemen, … Zo bouwen we samen mee aan de modal shift in Vlaanderen. De 42 Limburgse steden en gemeenten vormen samen één – en bovendien de grootste – vervoerregio.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief