Nieuws

18 januari 2019

Lancering groepsaankoop voor elektrische wagens in Vlaanderen

De Vlaamse overheid en minister van Energie Lydia Peeters lanceerden recent de campagne ‘Van Euh? naar Aha!’ om mensen beter te informeren over elektrische wagens. Nu willen ze ook aanzetten tot actie. Lydia Peeters: “Vele Vlamingen hebben nog koudwatervrees als het op elektrisch rijden aankomt. Met de informatiecampagne werken we allereerst de misverstanden weg. Door bijkomend een groepsaankoop mogelijk te maken helpen we om echt de overstap te maken.” Een aanbod van 4 modellen elektrische wagens en laadinfrastructuur werd geselecteerd. Inschrijven voor de groepsaankoop ‘SamenElektrisch’ kan tot 15 mei 2019.

Om de klimaatdoelstellingen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, is een drastische vergroening van de mobiliteit cruciaal. Een toenemend aandeel van volledig elektrische wagens is één van de mogelijke manieren om de transportsector in Vlaanderen te verduurzamen. De Vlaamse overheid heeft in haar “Clean Power for Transport” actieplan 2020 een concrete doelstelling opgenomen om het aandeel batterij elektrische wagens (BEV) in Vlaanderen tegen 2020 op 7,5% te krijgen.

De verkoop van batterij elektrische wagens is de laatste maanden toegenomen maar blijft op dit ogenblik nog steeds beperkt in vergelijking met de verkoop van conventionele wagens. In december 2018 bedroeg het marktaandeel BEV 1,94% (ter vergelijking: in 2017 bedroeg het marktaandeel 0,6%). Om de doelstelling van 2020 te halen, moeten er dus nog bijkomende inspanningen geleverd worden.

Recent lanceerde het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en minister van Energie Lydia Peeters dan ook de ‘Van Euh? naar Aha!’ campagne, om Vlamingen breed te informeren over het marktaanbod, de milieu-impact, de actieradius van elektrische voertuigen, de beschikbaarheid van laadpunten en de financiële voordelen zoals de zero-emissiepremie, vrijstelling voor de belasting op inverkeersstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Groepsaankoop

Naast informeren is er ook nood aan actie. De Vlaamse overheid wil de verkoop extra stimuleren door de organisatie van een groepsaankoop voor batterij elektrische wagens en de bijhorende laadsystemen.

Dankzij een groepsaankoop kunnen er gunstigere prijsvoorwaarden bekomen worden bij de verkopers. Daarnaast creëert een groepsaankoop extra zichtbaarheid en helpt ze deze nieuwere technologie bekend te maken bij het bredere publiek.

Samen Elektrisch

In opdracht van de Vlaamse overheid organiseert Bobex.be de groepsaankoop “SamenElektrisch”.

Na een selectieronde werd een aanbod van vier modellen geselecteerd: Nissan Leaf, Hyundai KONA, Peugeot iON en Renault ZOE. Geïnteresseerden kunnen kiezen voor een testrit met een of meerdere voertuigen naar keuze.

Naast het aanbod van deze vier wagens is er in de groepsaankoop ook laadinfrastructuur opgenomen. Dit kan onderdeel zijn van het wagenpakket of kan apart geselecteerd worden. Inschrijven voor de groepsaankoop kan tot 15 mei 2019.

Alle informatie over de geselecteerde voertuigen, testritten en inschrijvingen kan u terugvinden op www.samenelektrisch.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief