Nieuws

10 juli 2021

Lancering projectoproep ultrasnelladers voor exploitanten op 68 locaties

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceert een projectoproep voor ultrasnelladers (≥150kW) langs autosnel- en gewestwegen. Minister Peeters voorziet hiervoor 10 miljoen euro uit relancemiddelen. “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden. Zo zorgen we dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden”, zegt minister Peeters. Laadpaalexploitanten kunnen binnen deze projectoproep intekenen op 68 locaties waar ze naast een vergunning of concessie ook een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor de uitrol van de laadinfrastructuur.

Stimuleren en faciliteren

In Vlaanderen staan we voor ingrijpende maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische uitdagingen die onze mobiliteit en ons verplaatsingsgedrag sterk zullen veranderen. “Daarom heb ik 30 miljoen euro vrijgemaakt om tegen 2025 35.000 laadpalen uit te rollen”, aldus minister Peeters. ”Laadinfrastructuur langs onze autowegen geeft het vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen ‘laden’, zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens. Deze projectoproep is de 2de die ik lanceer met relancemiddelen binnen mijn ‘Clean Power for Transport’-beleid (CPT).”

Projectoproep ultrasnelladers

Deze projectoproep heeft als doel om snellaadinfrastructuur langs de grote verkeersassen met laadpunten om de 25 km versneld te realiseren. “Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk”, aldus minister Peeters. "Ik voorzie hiervoor de nodige incentives zodat laadpaalexploitanten ultrasnellaadinfrastructuur op deze strategische locaties uitbouwen met oog op toekomstig potentieel voor bijkomende laadinfrastructuur. Er kan een financiële tegemoetkoming verkregen worden voor de laadpalen en de aanleg van nutsleidingen (incl. aansluiting op middensspanningsnet en, MS-cabines).” Laadpaalexploitanten kunnen intekenen op diverse locaties (in totaal 68) in beheer van AWV (bijlage toegevoegd) Het gaat specifiek om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides.

  • 15 locaties in Antwerpen
  • 10 locaties in Limburg
  • 13 locaties in West-Vlaanderen
  • 16 locaties in Vlaams-Brabant
  • 15 locaties in Oost-Vlaanderen

Op alle locaties moeten minstens 2 ultrasnellaadpunten worden voorzien met minimaal 150 kW vermogen. De minister subsidieert 20% van de kosten. Om de uitrol van ultrasnellaadinfrastructuur langs de grote wegen ook future-proof te maken, wordt er nu reeds geanticipeerd op toekomstige uitbreidingen. Op 47 locaties wordt namelijk bijkomende aansluiting op het middenspanningsnet en een middenspanningscabine voorzien. De minister komt tussen voor ongeveer 60% van de gemaakte kosten.

Geïnteresseerde laadpaalexploitanten moeten hun kandidatuur indienen tegen uiterlijk 15 september 2021. Kaart van dienstenzones, carpoolparkings of park&rides met een financiële tegemoetkoming voor laadpalen:


Oranje: dienstenzone, Bruin: primaire locaties, Paars: Secundaire locaties

Vlaams minister Lydia Peeters: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen, maar bestuurders moeten ook onderweg altijd kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden. Om de versnelde uitrol van publieke laadpalen over Vlaanderen mogelijk te maken, heb ik 30 miljoen euro gereserveerd. Met deze call faciliteer en ondersteun ik de versnelde uitrol van laadpalen. Een duurzame toekomst betekent investeren in een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteitssysteem waar ik met mijn (calls of beleid) laadpaalinfrastructuur mijn schouders onder zet.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief