Nieuws

25 september 2023

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs kan rekenen op extra middelen

Op aandrang van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trekt de Vlaamse Regering extra middelen uit voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Minister Peeters reageert positief: “Ik ben zeer tevreden dat de collega’s in de ministerraad de urgentie in dit dossier mee onderschrijven en de nodige extra middelen hebben vrijgemaakt om de extra kosten te dekken. Vanaf 2024 trekken we jaarlijks 30 miljoen euro extra uit.” De minister kiest samen met De Lijn voor schoolvervoer op maat van de leerlingen, de gezamenlijk ambitie is om leerlingen niet langer dan 90 minuten enkele rit op een bus te laten zitten. De vervoersmaatschappij staat continue in contact met de onderwijsinstellingen om te zorgen voor bijsturingen van ritten waar dat nodig blijft.

De uitdagingen voor het leerlingenvervoer zijn groot met bijna 45.000 euro leerlingen die dit schooljaar gebruik van het collectieve vervoer. Dat is een stijging van 6.300 leerlingen ten opzichte van het vorig jaar schooljaar. Ook het aantal scholen en vestigingsplaatsen is opnieuw toegenomen, wat een stijging in het aantal te bedienen locaties betekent.

Door maatwerkaanpak, die mogelijk werd gemaakt door de bijkomende middelen die de voorbije jaren werden voorzien door Vlaams minister Lydia Peeters, is De Lijn erin geslaagd om voor duizenden leerlingen een verschil te maken door hen te verzekeren van kortere rijtijden.

Minister Peeters voorzag afgelopen jaren al extra middelen. In september 2021 voorzag minister Lydia Peeters 1,8 miljoen euro voor de meest precaire situaties. In december 2021 volgde een financiële injectie van 11 miljoen euro. Zo konden extra bussen, minibusjes en taxi’s ingezet worden en verbeterde de situatie voor bijna 4.000 leerlingen. In mei 2022 maakte minister Peeters bekend dat ze voor het schooljaar 2022-2023 een extra budget van 26,6 miljoen euro voorzag voor extra ritten.

Ook voor dit schooljaar was er een stijging merkbaar in de kostprijs voor het leerlingenvervoer en moest er een structurele oplossing komen.

“Extra middelen waren absoluut nodig als we kijken naar de prijsstijgingen, toename van het aantal leerlingen, de toegenomen zorgnoden en zoveel andere factoren. Daarom voorzien we vanaf 2024 een extra budget van 30 miljoen euro per jaar. Hiermee willen we voor duizenden leerlingen een verschil maken en hen kortere rittijden geven ”, zegt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief