Nieuws

1 december 2023

Limburgs mobiliteitsplan goedgekeurd door vervoerregioraad

27 november 2023 - De 42 Limburgse steden en gemeenten keurden vandaag het regionale mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Limburg officieel goed. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de provincie uit en bevat concrete acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. “Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Limburgse steden, gemeenten en de provincie”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts, covoorzitter van vervoerregio Limburg. “De nadruk werd gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de Limburger zelf werkten hieraan mee. We zijn dan ook trots op het plan dat er vandaag ligt.” Het regionale mobiliteitsplan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

Duurzame verplaatsingen en minder voertuigkilometers

Volgens het Limburgse mobiliteitsplan moet tegen 2030 het totaal aantal voertuigkilometers van vracht- en autoverkeer met 15% dalen en moeten 40% van alle verplaatsingen binnen de provincie duurzaam zijn. Lees: minder met de personenwagen en meer te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. “Dat kan alleen als we bewust anders gaan kiezen”, zegt Sven Lieten, covoorzitter van vervoerregio Limburg. “Nu nemen we vaak blindelings de auto, ook als dat niet de beste keuze is. Daarom is een wijziging van mobiliteitsgedrag een absolute must. Want als we één ding leren uit het regionale mobiliteitsplan, dan is het dat optimale fiets- en busnetwerken niet automatisch zorgen voormeer gebruik van fiets en bus.”

Daarnaast zet het regionale mobiliteitsplan volop in op het leefbaar en gezond maken van Limburg zodat hetook de meest duurzame provincie wordt. Zo moet er verder worden ingezet op veilige en comfortabele fietsinfrastructuur -, deelmobiliteit, meer mogelijkheden om vervoermiddelen te combineren en vlot over te stappen via Hoppinpunten en kwalitatief openbaar vervoer en dat zonder de auto uit het oog te verliezen. Dat past allemaal binnen Hoppin, de toekomstgerichte Vlaamse visie op mobiliteit die de modal shift faciliteert en waarin combimobiliteit centraal staat: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot en flexibel op een bestemming te geraken.

Definitieve beslissing

Nu het plan werd goedgekeurd door de Limburgse vervoerregioraad wordt het overgemaakt aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

“Dit plan is niet vrijblijvend, het is bindend voor alle betrokken partijen. De Vlaamse en federale partners zullen een cruciale rol spelen voor regionale projecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van de Spartacuslijnen via e-trambussen op een maximale vrije bedding en de verdere uitbouw vanfietssnelwegen. Maar ook onze lokale besturen zullen hun verantwoordelijkheid opnemen zoals bij de aanleg van veilige fietsinfrastructuur en de uitbouw van Hoppinpunten langs gemeentewegen. Ik ben daarom tevreden om te zien dat er een gedragen plan voorligt waar alle partijen hard aan meegewerkt hebben. De nieuwe vervoersplannen van De Lijn die op 6 januari 2024 ingevoerd worden, werden eerder opgesteld en goedgekeurd door de lokale besturen binnen de vervoerregioraad. In deze fase start ook het flexvervoer. Opnieuw een bewijs dat mobiliteit in de toekomst vanuit samenwerking met alle overheden uitgetekend wordt”, aldus minister Peeters

Minister Peeters zal het dossier nu grondig doornemen en het zo snel mogelijk goedkeuren. Daarna worden de concrete acties opgestart.

Mobiliteit stopt niet aan gemeentegrenzen

Vervoerregio Limburg bestaat sinds 2019 en is een van de 15 Vlaamse vervoerregio’s die werden opgericht toen het decreet basisbereikbaarheid in werking trad. De oprichting van de vervoerregio kadert binnen Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor alle reizigers. Centraal staatcombimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. De vervoerregio’s werden opgericht om mobiliteitsuitdagingen via een ruime, regionale benadering aan te pakken, over de gemeentegrenzen heen. De 42 Limburgse steden en gemeenten vormen samen met vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, vervoermaatschappij De Lijn, de Provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg nv één – en bovendien de grootste – vervoerregio.

Meer informatie

Meer informatie over de vervoerregio Limburg is te vinden op www.vervoerregiolimburg.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief