Nieuws

13 februari 2020

Lokale besturen zijn een essentiële schakel in het bepalen van trajectcontroles

Trajectcontroles blijven nodig op wegen waar overdreven snelheid een probleem vormt. Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de lokale besturen betrekken bij de plaatsbepaling van trajectcontroles: “Lokale besturen kennen hun grondgebied en zijn het best geplaatst om te zeggen waar een trajectcontrole gewenst is en waar niet”.

Momenteel wordt er bij het bepalen van een locatie van een trajectcontrole gebruik gemaakt van de meest recente ongevallendata en gereden snelheid. Deze methodiek levert een prioriteitenlijst op van 20 trajectcontroles op Vlaamse gewestwegen. Vlaams minister Lydia Peeters haalde in de commissie Mobiliteit aan dat procedure voor het plaatsen van trajectcontroles herbekeken zal worden in de toekomst.

Lokale besturen krijgen nu al de mogelijkheid om al dan niet hun goedkeuring te geven voor het plaatsen van de geselecteerde trajectcontrole. Zo werd de trajectcontrole lijst, die in 2020 uitgerold zal worden, alvast teruggekoppeld naar de desbetreffende lokale besturen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Lokale besturen en de lokale politie kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door. Hun inspraak is cruciaal in het bepalen van een locatie van een trajectcontrole. Uiteraard moeten hun opmerkingen en suggesties over een trajectcontrole gemotiveerd worden. Ik ben dan ook bereid om te bekijken hoe we die procedure van trajectcontroles verder kunnen aanpassen. Het kan alleen maar bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen”.

De reeds geïnstalleerde trajectcontroles zullen in eerste instantie niet meer verplaatst worden. Indien er sinds de plaatsing van de trajectcontrole aanpassingen gebeurd zijn aan de wegvakken op vlak van herinrichting of aanpassing van het snelheidsregime, dan zullen deze opnieuw bekeken worden, samen met de lokale besturen en lokale politie.

Tot slot zegt minister Lydia Peeters dat ze reeds heel wat vragen kreeg van lokale besturen om maatregelen te nemen inzake handhaving van snelheidsregimes. “Ik neem deze vragen zeker ter harte en met mijn administratie bekijk ik wat mogelijk is in het kader van het investeringsprogramma”.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief