Nieuws

31 augustus 2021

Lydia Peeters: "970 dynamische borden zone 30 getest"

In Vlaanderen zijn er 305 dynamische zones 30, met in totaal 970 borden. Deze borden zorgen er voor dat, bij het begin en einde van de schooltijd, er een snelheidslimiet geldt van 30km/u dit met het oog op meer verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd. Recent werden alle dynamische borden aan schoolomgevingen langs gewestwegen door het Agentschap Wegen en Verkeer getest op mogelijke defecten. “Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar is goedwerkende signalisatie erg belangrijk. Daarnaast nemen we samen met de andere wegbeheerders nog tal van andere maatregelen op schoolroutes en schoolomgevingen met het oog op meer verkeersveiligheid”, zegt minister Peeters.   

Veilige schoolroutes en schoolomgevingen 

De testdagen verliepen vlot. Bij een 20-tal van de 970 dynamische borden werden problemen vastgesteld, zoals defecte leds of batterijen. Die worden nu door de aannemer vervangen. Sommige problemen kan de aannemer van op afstand oplossen (bijvoorbeeld het resetten van een controller), voor andere moet hij ter plaatse gaan (bijvoorbeeld bij een led die stuk is). Een goede werking van de borden bevordert de veiligheid in de directe schoolomgeving. Het is echter ook belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.

Ik roep alle steden en gemeenten op om na te gaan welke maatregelen ze kunnen invoeren om de verkeersveiligheid in hun schoolomgevingen en op de schoolroutes te verhogen, dit zowel op gewestwegen als lokale wegen. We hebben een budget van 30 miljoen euro uitgetrokken om tal van ingrepen te doen ten behoeve van de veiligheid van onze schoolgaande jeugd”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in hun schoolomgevingen en op de schoolroutes. Het is zo belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.”

Dynamische borden zone 30 – enkele cijfers

Vlaanderen telt vandaag 305 dynamische zones 30, met in totaal 970 borden

  • Antwerpen: 65 dynamische zones 30 met in totaal 206 borden
  • Limburg: 67 dynamische zones 30 met in totaal 275 borden
  • Oost-Vlaanderen: 59 dynamische zones 30 met in totaal 167 borden
  • Vlaams-Brabant: 39 dynamische zones 30 met in totaal 95 borden
  • West-Vlaanderen: 75 dynamische zones 30 met in totaal 227 borden

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief