Nieuws

25 mei 2020

Lydia Peeters bezoekt spectaculaire operatie aan Vandammesluis in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge werd op maandag 25 mei voor de tweede keer een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft dit gebeuren in de haven van Zeebrugge mogen bijwonen: “Het is fantastisch dat deze werken ondanks corona geen vertraging hebben opgelopen en dat de operatie hier vandaag kan plaatsvinden.”

Operatie van 19 uur

De werken aan de sluisdeur maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en 2 beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu is hetzelfde gebeurd met de meest landwaartse deur. Na een zestal weken voorbereidingen om de sluisdeur ‘hijsklaar’ te maken, heeft het hijsschip ‘Gulliver’ de deur uit haar positie gehesen. De ‘Gulliver’ is een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele operatie omvat verschillende deelactiviteiten en werd minutieus gepland en voorbereid. Deze werken zijn maandagochtend om 3 uur gestart en nemen naar schatting 19 uur in beslag.

Strikte veiligheidsmaatregelen

De werken zijn gebeurd onder strikte veiligheidsmaatregelen, met specifieke aandacht voor de regels rond social distancing. Voor deze grootscheepse actie werd het scheepvaartverkeer even gestremd en was er even geen wegverkeer mogelijk over bruggen 1 en van het bovenhoofd (kant achterhaven).

Grondige renovatie in de achterhaven

De sluisdeur is aan de ICO-terminal in de achterhaven aan land gezet en met modulaire trailers (SPMT) naar de werklocatie getransporteerd voor een grondige renovatie. Er zal een stelling rond de deur geplaatst worden om oesters en slib te verwijderen. De aannemer zal meerdere mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast zullen er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gebeuren zoals de plaatsing van 4 extra vlinderkleppen. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst. Tijdens de renovatie van deze sluisdeur kan de Vandammesluis perfect blijven functioneren met de 3 andere sluisdeuren.

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, is tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. “Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar. Zeebrugge is een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge ongeveer 8.000 schepen. De haven is goed voor zo’n 10.000 jobs. De Pierre Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Om de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven te garanderen, investeren we vanuit Vlaanderen in totaal 120 miljoen euro voor deze renovatie!”

Samenwerking tussen overheid en privé

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het gaat hier om grootscheepse en zeer complexe operaties, die alleen mogelijk zijn dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken is bouwheer. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul - Soetaert - Almex - Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken van deze sluisdeur. In dit project zijn verder ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen betrokken, zoals het studiebureau SBE, SECO, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en De Vlaamse Waterweg.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief