Nieuws

27 augustus 2020

Lydia Peeters gaat voluit voor veiligere schoolroutes

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en veel jongeren leggen binnenkort weer hun woon-schooltraject te voet of met de fiets af. Deze schoolroutes lopen zowel via gewest- als gemeentewegen en zijn niet altijd even veilig, terwijl dit voor ouders één van de voorwaarden is om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) is verkeersveiligheid een topprioriteit. Naast de bestaande subsidie ‘veilige schoolomgeving’ voor lokale besturen wil Lydia Peeters een subsidie voor veilige schoolroutes. “We willen dat zoveel mogelijk mensen zich verplaatsen op een duurzame manier. Samen met de lokale besturen wil ik er via een nieuwe subsidie voor zorgen dat dit ook op de meest veilige én comfortabele manier kan.”

Fietsen zit in het DNA van de Vlaming. De covid 19-lockdown heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen de fiets hebben (her)ontdekt. Met de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’ heeft Lydia Peeters het spreekwoordelijke duwtje in de rug gegeven. Met enkele extra initiatieven wil ze van deze modal en mental shift optimaal gebruik maken om ervoor te zorgen dat deze kentering geen eenmalig feit blijft, maar garant staat voor een duurzame evolutie.

Subsidie veilige schoolomgeving is een succesformule

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft sinds haar aantreden in oktober 2019 reeds voor 3,74 miljoen euro subsidies goedgekeurd om 552 schoolomgevingen in 151 Vlaamse steden en gemeenten veiliger te maken via de subsidie veilige schoolomgeving. Lokale besturen kunnen de ‘subsidie veilige schoolomgeving’ aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. De projecten zijn zeer uiteenlopend: een school- of fietsstraat, herinrichten van fiets- en voetpaden, aanbrengen van markeringen, signalisatie of straatmeubilair of zelfs het opzetten van een fietsbeloningssysteem.

“De subsidie veilige schoolomgeving speelt in op de kennis van lokale besturen over hun schoolomgevingen. Steden en gemeenten hebben namelijk een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in hun schoolomgevingen om de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters, “Veilige schoolomgevingen zijn een belangrijk werkpunt om onze doelstellingen inzake modal shift voor woon-schoolverkeer te behalen.”

Subsidie uitbreiden naar veilige schoolroute

De subsidie veilige schoolomgeving beperkt zich echter tot ingrepen in de directe omgeving van de school: een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter. Daarom wil minister Lydia Peeters onderzoeken om de subsidieprocedure uit te breiden naar schoolroutes.

Minister Lydia Peeters: “Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren. Daarom wil ik nagaan op welke manier we een subsidiesysteem kunnen voorzien om lokale besturen te ondersteunen om knelpunten op schoolroutes zoveel mogelijk weg te werken. Heel wat lokale besturen hebben reeds schoolroutekaarten, waarop bepaalde verkeersonveilige knelpunten staan, en die moeten maximaal weggewerkt worden. We mogen ons hierbij niet alleen blind staren op de vaak tijdrovende aanleg van nieuwe infrastructuur. Het veiliger en comfortabeler maken van de bestaande voet- en fietspaden kan vaak met eenvoudige ingrepen, waarvan het resultaat snel zicht- en merkbaar is. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een essentiële voorwaarde om het stappen en trappen in de toekomst op een verantwoorde en duurzame manier aan te moedigen.”

Lokaal bestuur? Meer info klik hier

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief