Nieuws

18 maart 2021

De hertekening van het tramnet in Antwerpen wordt uitgesteld

De vervoersplannen zijn klaar. 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, wil het decreet basisbereikbaarheid uitrollen met ingang van 1 januari 2022. In Antwerpen wordt het nieuwe tramnet on hold gezet in afwachting van extra tramtoestellen. 


De 15 vervoerregioraden In Vlaanderen hebben allemaal advies verleend over de plannen van De Lijn rond het Kernnet en het aanvullend net  Alle participanten en ambtenaren die betrokken zijn bij de vervoerregioraden en lokale besturen hebben hier heel hard aan meegewerkt, waarvoor mijn dank en appreciatie.
Weldra zal ik de plannen voor het Kernnet voorleggen aan de Vlaamse regering, waar ik ook zal voorstellen om in het vervoersplan van de vervoerregio Antwerpen het nieuwe tramnet on hold te zetten, dit tot dat er extra capaciteit bijkomtn door de levering van de nieuwe nieuwe trams en de revisie van de bestaande PCC-trams. Ik hoop zo de bezorgdheden die er zijn weg te nemen.”

Na heel wat gesprekken tussen minister Peeters en bezorgde burgers en burgerbewegingen van tram 7 en tram 4 in de vervoerregio Antwerpen, bleek er geen draagvlak is om het nieuwe tramnet uit te rollen. 

Op dit moment staan er heel wat investeringen voor de boeg inzake het tramnet in Antwerpen. Tussen 2019 en 2021 werden er o.a. 60 nieuwe tramtoestellen besteld, waarvan de leveringstermijn zich bevinden tussen 2022 en 2024. Tegelijk werd er aan VVM De Lijn gevraagd om een revisie te doen van de PCC-trams, de volledige revisie kent een doorlooptijd van 2021 tot en met 2026. De revisie van de PCC-trams en de levering van nieuwe trams bieden extra potentieel voor de vervoerregio Antwerpen en de modal shift in Antwerpen. Minister Peeters stelt daarom na intensief overleg met VVM De Lijn voor om het tramnet pas te implementeren zodra er voldoende oude PCC-trams gereviseerd zijn en voldoende nieuwe trams geleverd zijn. Peeters zal met dit voorstel naar de Vlaamse regering stappen wanneer ook de andere plannen van het Kernnet worden voorgelegd. Alle andere onderdelen van het vervoersplan voor de vervoersregio Antwerpen kunnen van start gaan op 1 januari 2022.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief