Nieuws

2 september 2020

Lydia Peeters op werkbezoek in Gent

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bracht op woensdag 2 september een werkbezoek aan stad Gent.

Eerste stop: persmoment zelfrijdend busje ‘Olli 2.0'

Het AZ Maria Middelares in Gent kocht een elektrisch zelfrijdend busje dat beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen, een investering van 360.000 euro. ‘Olli’ rijdt al op verschillende plaatsen in de wereld succesvol rond en komt nu dus ook naar Vlaanderen. 'Olli’ kan per rit acht passagiers zittend vervoeren en is ook rolstoeltoegankelijk. Het zelfrijdend busje legt een verkeersluw traject af tussen tramhalte ‘AZ Maria Middelares-Maalte’ en de ingang van het ziekenhuis. Voorzien van LIDAR-sensoren en radars heeft de shuttle op elk moment een 360°-zicht op de omgeving, waardoor de veiligheid maximaal gegarandeerd wordt. In de beginfase zal evenwel steeds een begeleider meerijden om passagiers volledig vertrouwd te maken met de technologie. Het project wordt mee voorbereid, opgezet en opgevolgd door Vias institute dat vanuit zijn expertise een adviserende rol heeft en zo ook verdere ervaring met zelfrijdende technologie kan opbouwen.

"In Vlaanderen willen we op het vlak van innovatie in geconnecteerde en autonome mobiliteit tot de internationale top behoren. Alle initiatieven zijn daarom welkom. Digitalisering, automatisering en innovatie zijn daarbij het leidmotief. Een mooi project om de Vlaming te laten proeven van autonome voertuigen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Tweede stop: Fietstocht door stad Gent

Burgemeester Mathias De Clercq, schepenen Sofie Bracke en Filip Watteeuw fietsten samen met de minister langs verschillende mobiliteitsdossiers en knelpunten in de stad Gent. Lydia Peeters kreeg bij verschillende stops een woordje uitleg door ambtenaren van de stad en de schepenen. Er werd halt gehouden bij de Savaanstraat waar stad Gent met financiële steun vanuit Vlaanderen de schoolomgeving veiliger maakt, maar ook aan AC Portus en de Dampoort, momenteel loopt er een studie rond het kruispunt van de Dampoort. Deze studie moet meer duidelijkheid verschaffen over de maatschappelijke meerwaarde voor er een definitieve beslissing kan worden gemaakt. Aan het Houtdok ging schepen Bracke in dialoog met minister Peeters om zwemmen toe te laten in het voormalig dok, het Houtdok is een populaire bestemming bij mooi weer voor veel Gentenaars. Momenteel mag je hier niet zwemmen, dit door historische bodemverontreiniging. De minister gaf aan om samen met De Vlaamse Waterweg te bekijken wat hier de opties zijn.

Derde stop: Bezoek aan North Sea Port

Tijdens het bezoek aan Gent, bracht minister Peeters ook een bezoek aan North Sea Port. Tijdens een rondvaart op het kanaal Gent - Terneuzen door het havengebied. Lydia Peeters sprak met de havengemeenschap over de investeringen in de ontsluiting van de haven en uitdagingen zoals corona, Brexit, klimaat en energietransitie. De haven van Gent kent een groot belang, de gevestigde bedrijven zorgen voor 100.000 (in)directe jobs in 525 nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven. De multimodale haven heeft een sterke ontsluiting via de binnenvaart naar alle windstreken van Europa.

Lydia Peeters: "North Sea Port is niet alleen een uniek economisch samenwerkingsverband in Europa, het kanaal Gent-Terneuzen is ook één van de Vlaams logistieke poorten en een belangrijke industriële hub. Ik zal komende jaren dan ook al het mogelijke doen zodat onze Vlaamse havens hun toppositie behouden en waar mogelijk versterken. We zetten onder meer in op een verdere verbetering van de mogelijkheden voor de nautische toegang en de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen, de omvorming van de R4 als de nieuwe Meulestedebrug."

Laatste stop: Nieuwe Sluis Terneuzen

Tot slot stond er een werfbezoek aan de Nieuwe Sluis Terneuzen op de agenda. De sluis van Terneuzen is één van de logistieke poorten in Vlaanderen en industriële hub. De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in Vlaanderen, goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Een belangrijk dossier voor de haven van Gent en Vlaanderen. "Ik kijk uit naar 2023, wanneer het eerste schip door de nieuwe sluis vaart", besluit Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief