Nieuws

21 oktober 2020

Lydia Peeters over de plannen rond de Brusselse stadstol

Zal de Vlaamse pendelaar benadeeld worden door de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een stadstol in te voeren?

Brussel is geen eiland, het is onze hoofdstad. Dagelijks pendelen meer dan 250.000 Vlamingen naar Brussel om er te werken. Brussel moet hier rekening mee houden. Het kan niet zijn dat de Brusselse regering een platte belasting invoert die de Vlaming in de portemonnee treft en dit terwijl ze onvoldoende vervoersalternatieven aanbiedt.

Een kilometerheffing of een belasting invoeren op het gebruik van de auto in plaats van het bezit, zou sturend kunnen werken maar alleen als men de mensen voldoende keuzevrijheid geeft en als men voldoende alternatieven heeft.

Ik ben het verhaaltje beu gehoord dat Brussel enorm meer zou investeren in openbaar vervoer en dat Vlaanderen dat totaal niet zou doen. Dit klopt niet want in Vlaanderen investeren we alvast in mobiliteitsalternatieven in de Vlaamse Rand: 800 miljoen euro in fietsinfrastructuur, het Brabantnet, randparkings, mobipunten, etc. De Vlaamse regering blijft volop werken aan een modal shift naar duurzame alternatieven.

Mobiliteit stopt niet aan de gewestgrenzen, maar er is wel een groot verschil tussen het openbaar vervoer organiseren in een stedelijk gewest en het openbaar vervoer organiseren van de kust tot het Maasland. In Vlaanderen gaan we voluit voor basisbereikbaarheid en stappen we af van basismobiliteit. Dit moet zorgen voor een beter en performanter openbaar vervoer met inspraak van onze lokale besturen in de vervoerregioraden.

Ik vind het heel erg dat we op dit moment praten over een platte belastingsverhoging, terwijl wij in dit land momenteel met de huidige coronacrisis andere zorgen hebben.

Tot slot hebben mijn Brusselse collega’s mij laten weten dat zij nog geen beslissing genomen hebben en dat de stadstol in een conceptfase zit. Ik zal al het mogelijke doen om de standpunten van de Vlaamse pendelaar te verdedigen. Een louter eenzijdige heffing op kap van de Vlamingen zullen wij niet tolereren. Een heffing kan als er draagvlak is en moet sturend zijn. Dat draagvlak zal er pas zijn als er voldoende alternatieven zijn.

Als we niet tot een consensus komen, zullen wij alle juridische middelen uitputten om de stadstol tegen te werken. Maar tot nader orde blijf ik geloven in overleg en samenwerking.

Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit

Bekijk hier het debat vanaf 1u50

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief