Nieuws

31 januari 2022

Lydia Peeters: "relancemiddelen betekenen boost voor de economie"

“In 2021 520 miljoen euro extra geïnvesteerd in mobiliteit en openbare werken”

De Vlaamse regering stelde in september 2020 het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ voor. Dit plan moest een antwoord bieden aan de crisis veroorzaakt door Covid-19 en die ombuigen tot een opportuniteit, waar de welvaart en het welzijn van de Vlamingen centraal staat. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters koos binnen haar bevoegdheden voor drie grote investeringsblokken: verkeersveiligheid, fiets en duurzaamheid. Hiervoor werd een relancebedrag van 885 miljoen euro uitgetrokken. Binnen mijn beleidsdomein werd in 2021 al ruim 520 miljoen euro aan concrete projecten vastgelegd die in de komende periode worden uitgevoerd. In 2021 werden er in dit kader al verschillende fietspaden langs gewestwegen en jaagpaden aangepakt. We zitten goed op koers om de komende maanden het resterende bedrag in 2022 in te zetten. Investeren in mobiliteit en openbare werken is investeren in onze welvaart”, zegt minister Peeters na de taskforce ‘Vlaamse Veerkracht’.

Fiets

Vlaams minister Peeters wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden en dat vraagt de nodige investeringen. Een deel van de relancemiddelen zet minister Peeters dan ook in op fietsinfrastructuur. Verspreid over heel Vlaanderen voeren haar administraties meer dan 100 projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen en jaagpaden sterk te verbeteren. In 2021 zijn die investeringen al goed voor 96 miljoen euro. 

“We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt minister Peeters.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is voor minister Peeters een absolute topprioriteit. Daarom lanceerde Peeters afgelopen zomer het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan met 37 concrete maatregelen, waar ze de actieve weggebruiker (o.a. fietsers en voetgangers) binnen het mobiliteitsbeleid centraal stelt. Via de relancemiddelen voorziet minister Peeters extra middelen om gevaarlijke punten weg te werken (in 2021 ging het om 35 miljoen euro), maar ook om verkeerslichtgeregelde kruispunten conflictvrij te maken (in 2021 ging het om 13,5 miljoen euro). Daarnaast wordt de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhoogd, hiervoor werd 30 miljoen euro uitgetrokken om deze legislatuur echt het verschil te maken voor de meest kwetsbare actieve weggebruikers.

Minister Peeters pakt de historische onderhoudsachterstand van o.a. bruggen, tunnels en keermuren (samen kunstwerken genoemd) aan. Vlaanderen telt 2777 van dergelijke kunstwerken waarvan het gros dateert van de jaren ‘60 en '70. 

“Vele kunstwerken zijn sterk verouderd waardoor de veiligheid in het gedrang komt. Omdat voor mij die veiligheid absoluut primeert doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen van kunstwerken, via de relancemiddelen investeerden we vorig jaar meer dan 50 miljoen extra hierin”, aldus minister Peeters.

Duurzaamheid

Minister Peeters trok zowel binnen het opstellen van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ als het Vlaams Klimaatakkoord de kaart van duurzaamheid. 

“Wetende dat de uitstoot van het verkeer meer dan een derde van de totale Vlaamse broeikasgasemissie betreft, is het vergroenen van het transport essentieel in onze ambitie om in 2030 een CO2-reductie van 40% te halen”, duidt minister Peeters

Haar plannen richten zich voornamelijk op het vergroenen van personen- en bestelwagens, goederenvervoer, openbaar vervoer en de modal shift naar water en fiets. Maar binnen duurzaamheid werden er ook relancemiddelen vrijgemaakt voor waterbeheersing (Blue deal) en de ombouw naar LED-verlichting op gewestwegen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief