Nieuws

5 mei 2020

Lydia Peeters wil prioritaire investeringsprojecten versneld uitvoeren

Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof rond missingslinks geeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) aan een aantal aanbevelingen zeker ter harte te willen nemen en volop wil inzetten op de uitvoering van tal van geselecteerde investeringsprojecten. Procesoptimalisatie en planlastvermindering inzake vergunningen is absoluut een must indien men tal van grote investeringswerken wil uitvoeren.

Het Rekenhof voerde een audit uit naar de ‘realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur’. In 1997 werd bij de opmaak van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 25 missing links geselecteerd. Men had met andere woorden de expliciete ambitie om deze missing links, waarvan de kostprijs geraamd werd op1,4 miljard euro te realiseren tegen 2012. Uiteindelijk blijkt dat er totop heden slechts 9 van de inmiddels 27 ‘missing links’ in Vlaanderen werden gerealiseerd.Voor een aantal projecten is er een gedeeltelijke realisatie.

Vlaams minister Lydia Peeters geeft aan kennis te hebben van de audit en een aantal aanbevelingen zeker ter harte te willen nemen. Zo is een prioritering, een betere planning en een maatschappelijke kosten-batenanalyse zeker aangewezen bij grote investeringsprojecten.Anderzijds wil ze ook meegeven dat een aantal van de in 1997 geselecteerde missing links achterhaald zijn en de planningsprocedures meer dan eens roet in het eten gooiden.

In het verleden werden 27 projecten geselecteerd als ‘missing link’, hiervan zijn er 9 gerealiseerd weliswaar na de initiële streefdatum. Voor de meeste andere projecten is er een gedeeltelijke realisatie. De Vlaams Regering heeft de ambitie om tal van investeringen in een aantal ‘missing links’ tijdens deze legislatuur verder te zetten en daarbij wordt wel degelijk gewerkt aan een prioritering maar zeker ook aan actualisatie. Gelet op de fileproblematiek op de Ring rond Brussel en Antwerpen is de verdere uitvoering van de projecten ‘werken aan de Ring’ en het Toekomstverbond in het kader van de Oosterweelverbinding uiterst prioritair.

Projecten prioriteren

Vlaams minister Lydia Peeters: “In het regeerakkoord werd een lijst met prioritaire projecten opgenomen en daar maken we volop werk van. Een aantal hiervan zijn ‘missing links’ die reeds in 1997 werden geselecteerd. Denk aan de Noord-Zuid Limburg, de N60 in Ronse, de A8 in Halle, de ombouw van de A12 tot autosnelweg, de R4 Oost-West en de verbinding N8 Ieper-Veurne. Deze missing links staan voor mij hoog op de agenda, daar mag geen twijfel over bestaan. De exacte investeringen in deze projecten zullen terug te vinden zijn in het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) waarvoor de opmaak momenteel nog lopende is.”

Het GIP zal de volgende jaren verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd worden, zodat het kan dienen als een echte planning- en realisatietool. Hiermee wordt aan de vraag van Het Rekenhof, om projecten te prioriteren en realistisch in te plannen, tegemoetgekomen. Het GIP wordt als het ware een transparante, digitale en publiek raadpleegbare realisatiekalender. De verschillende uitvoerende entiteiten kunnen zo aanbestedingen op een kwalitatieve en zorgvuldige manier organiseren.

Verder dient ook opgemerkt dat er vandaag -naast de in 1997 geselecteerde missing links- ook tal van andere grote investeringsprojecten noodzakelijk zijn, denk maar aan de uitbreiding van de fietsinfrastructuur en fietsnelwegen, de investeringen in de waterwegen en het onderhoud van bestaande infrastructuur. Een aantal missingslinks lijken vandaag bovendien achterhaald.

“Door het optimaliseren van het GIP zullen vooropgestelde timings en ramingen beter behaald worden. Dit alles zal leiden tot minder fouten die mogelijks later vertragingen kunnen veroorzaken. Tot slot willen we ook inzetten op het achteraf evalueren van projecten om zo na te gaan wat de mobiliteits- en andere gevolgen zijn van de investeringen”, aldus Lydia Peeters.

Procedures en optimalisatie

De minister bevestigt dat goed projectmanagement met een degelijke projectvoorbereiding essentieel blijft. Ook dient benadrukt dat de vernietigingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen een negatieve impact heeft op de realisatie van tal van projecten. Een aantal investeringsprojecten waaronder de Noord-Zuid verlopen momenteel via de procedure complexe projecten, met nadruk op inspraak en participatie zodat het draagvlak en de slaagkansen van dergelijke projecten vergroot worden. Er zal op toegezien moeten worden dat vooropgestelde doelstellingen van deze procedures gehaald worden. Het rekenhof verwijst hier terecht naar de kritiek dataanzienlijke bijkomende planlasten vaak zorgen voor vertragingen en extra kostenen de Vlaamse Regering inderdaad het engagement heeft genomen in het regeerakkoord 2019-2024 om verdere initiatieven te nemen voor een maximale vereenvoudiging en versnelling.

Tot slot gaat de minister ook in op de aanbeveling van het Rekenhof, dat opdrachtgevende besturen voldoende know-how in huis moeten houden om hun opdrachten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren. We blijven waken op de uitvoering van tal van investeringsprojecten via de verschillende entiteiten, zetten ten volle in op kerntaken,planlastvermindering en de procesoptimalisatie.” zegt Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief