Nieuws

25 september 2020

Lydia Peeters wil zwarte punten versneld aanpakken: “meer ambitie en efficiëntie, minder verkeersslachtoffers”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil de aanpak van de gevaarlijke punten in Vlaanderen versnellen. Ze vraagt daarom het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een zeer ambitieus plan van aanpak.

Vorig jaar vielen er 315 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. Ondanks het feit dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in vergelijking met 2005 bijna is gehalveerd, stellen we de laatste twee jaar opnieuw een beperkte toename vast. Er raakten ook nog eens bijna 2.500 mensen zwaargewond op de Vlaamse wegen.

“Voor mij zijn deze cijfers een absolute wake-up-call. Niet zozeer omwille van de getallen, maar vooral omwille van het menselijk leed achter deze getallen. Ik heb lak aan de absolute cijfers uit deze statistieken. Mij gaat het om Joerie, Nikita, Niels en de zovele anderen, en om de mensen uit hun onmiddellijke omgeving. De ouders die hun zoon of dochter niet meer kunnen knuffelen. De vrienden en vriendinnen die voor altijd afwezig blijven op de schoolbanken. De collega’s die dagelijks worden gemist voor het babbeltje in de koffiehoek. Over slachtoffers die vaak levenslang de gevolgen moeten dragen van het verkeersongeval. Verkeersveiligheid gaat over zoveel meer dan over cijfers”, aldus Lydia Peeters.

De dynamische lijst van gevaarlijke punten werd in 2018 gelanceerd door de Vlaamse overheid. Deze lijst wordt elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Sinds vorig jaar wegen ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers zwaarder door in de berekening.

Op basis van de ongevallencijfers van 2016, 2017 en 2018 staan er voor 2020 in totaal 296 locaties geregistreerd als een ‘gevaarlijk punt’. Van de 296 locaties worden er intussen 85 aangepakt. Op 28 locaties zijn er kleine ingrepen gepland; gerichte ingrepen die snel en op korte termijn doorgevoerd kunnen worden en die een sterk gunstig effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid ter plaatse. Dit kunnen aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling zijn, extra wegmarkeringen of het afsluiten van een lokale weg. Voor 53 locaties is er al een uitgebreidere oplossing gepland. Voor de overblijvende 119 locaties wordt bekeken of er maatregelen mogelijk zijn. Op 11 locaties die werden onderzocht was er geen link met de infrastructuur.

Ook heel wat zwarte punten van de dynamische lijsten van 2018 en 2019 wachten nog op een oplossing. Wanneer we de optelsom maken (2018, 2019 en 2020), moeten we concluderen dat Vlaanderen in totaal 479 zwarte punten telt, waarvan er voor 151 een oplossing werd gevonden. Op 54 locaties worden quick wins en op 77 plaatsen worden uitvoerige werken gepland. 135 zwarte punten worden verder onderzocht, 21 ervan werden ‘on hold’ gezet. Op 41 locaties is er voor de ongevallen geen link met de infrastructuur gevonden.

“Dat er slechts 151 van de 479 zwarte punten van de dynamische lijsten werden aangepakt, is voor mij moeilijk aanvaardbaar. Ik ben hierover in gesprek met het Agentschap Wegen en Verkeer, heb hen gewezen op de ongevallenstatistieken, en gevraagd om me zo snel mogelijk een zeer ambitieus plan voor te leggen waarmee op een efficiënte manier, zowel inzake procedures als in uitvoering van infrastructuurwerken, resultaat kan worden geboekt. Doorlooptijd van dossiers moet onder andere strenger bewaakt worden en administratieve en vergunningprocedures moeten vereenvoudigd worden. Dat procedures lang duren mag echt geen excuus zijn. Er is meer ambitie nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. We zijn ook bezig met de opmaak van het investeringsplan en zullen zeker ruim voldoende middelen vrij maken voor het wegwerken van de zwarte punten. Vision Zero, nul verkeersslachtoffers, is het ultieme streefdoel. Ik wil dit niet uitstellen tot 2050, zoals nu vanuit Europa wordt geambieerd. Ik wil géén slachtoffers in het verkeer, en als het even kan liefst vandaag al.”

Voor het uitgommen van de zwarte punten is in 2020 een budget van meer dan 30 mio euro voorzien. Dit bedrag wordt ingezet voor punten van de dynamische lijst maar ook om de nog resterende locaties uit het zogenaamde ‘zwarte punten programma’ van 2002 aan te pakken. Want ook van deze lijst, die in totaal 809 gevaarlijke punten bevat, moeten nog 32 grote projecten gerealiseerd worden. Voor de lijst van 2002 wordt in 2021 reeds meer dan 9 miljoen euro opzijgezet, maar Lydia Peeters wil dit bedrag optrekken om ook de punten van de dynamische lijsten verder weg te werken, en vraagt hiervoor dus aan AWV een ambitieus plan, waarvan het resultaat zeer snel zichtbaar moet worden in het straatbeeld.

“Verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit, maar om resultaten te boeken, is een grondige bijsturing een absolute noodzaak. Handhaving loopt niet vlekkeloos; ik verwijs hiervoor naar de operationele vertraging bij het inzetten van de trajectcontroles. Maar ook op infrastructureel vlak moeten we veel sneller kunnen schakelen. Handhaving en infrastructuur zijn immers essentiële pijlers in een degelijk verkeersveiligheidsplan. Maar laten we nog ambitieuzer zijn: een lijst met zwarte punten zou eigenlijk nooit mogen bestaan. We moeten ook op zoek naar manieren om potentieel gevaarlijke punten op een efficiënte manier te detecteren zodat er nooit sprake kan zijn van een lijst. Dit is mijn verdomde plicht tegenover iedereen die iemand heeft verloren in het verkeer.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief