Nieuws

28 oktober 2021

Lydia Peeters zit samen met verticaal overleg Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Kinderen en jongeren centraal stellen in een duurzaam mobiliteitsbeleid”

Vandaag vond op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een overleg plaats met de Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, het KRC en jeugdwerkorganisaties rond het Jeugd- en kinderrechtenbeleid. Onder meer de stand van zaken rond de subsidie van veilige schoolroutes en het nieuwe Verkeersveiligheidsplan werden besproken. “Wanneer we werken aan meer verkeersveiligheid, is het belangrijk dat we extra aandacht hebben voor de meer kwetsbare groepen zoals kinderen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Er is een duidelijk verband tussen ongevallen, leeftijd en ervaring. “Het is dan ook logisch dat in het kader van meer verkeersveiligheid een van onze prioritaire aandachtspunten erin bestaat te focussen op kinderen en jongeren”, aldus minister Peeters. Bij de opmaak van het nieuw Verkeersveiligheidsplan werd dan ook gewerkt volgens de Safe System Approach waarin ook de meer kwetsbare groepen, zoals kinderen, senioren en mensen met een beperking, zich veilig moeten kunnen verplaatsen. De kindnorm kreeg een centrale plaats in dit plan.

“We zijn tevreden dat de minister inspanningen doet om het perspectief van kinderen en jongeren en in het bijzonder het streven naar de autonome mobiliteit van kinderen en jongeren mogelijk te maken. Dat zien we ook in het feit dat het verkeersveiligheidsplan in teken staat van de actieve weggebruiker en daarbij voor het eerst uitgesproken werd dat er maximaal moet rekening gehouden worden met de Kindnorm bij verkeersinfrastructuur. De Vlaamse Jeugdraad wil samen met de minister en met de experten uit het jeugdwerk deze Kindnorm verder definiëren en in goede praktijken omzetten. Want kinderen en jongeren betrekken in het mobiliteitsbeleid zorgt voor een meer verkeersveilige en aangename samenleving die iedereen, ongeacht de leeftijd, ten goede komt", aldus Anita Nyame, adviseur Vlaamse Jeugdraad.

Ook het kampvervoer kwam aan bod. Hier werkt minister Peeters goed samen met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle zodat jeugdorganisaties tijdens de zomer voordelig met De Lijn naar hun kampplaats reizen. Via praktisch, betaalbaar en duurzaam vervoer naar hun zomerkamp krijgen de jeugdorganisaties een duwtje in de rug naar hun zomerkamp. De Jeugdraad bracht ter sprake, dat als het over openbaar vervoer gaat, het handig zou zijn als er 1 ticketsysteem bestaat in heel het land en roepen op tot samenwerking met de Waalse, Brusselse en Federale regering. 

We kennen al de intermodale vervoerbewijzen 'BRUPASS' en 'BRUPASS XL in Brussel en de Vlaamse Rand, we nemen deze suggestie dus zeker mee naar de overlegmomenten met de verschillende ministers van Mobiliteit. Ook bij de ontwikkeling van een MaaS-applicatie lopen er gesprekken”, zegt minister Peeters.

Daarnaast werd ook de problematiek rond het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs uitvoering besproken. Voor een duurzame, lange oplossing op termijn te voorzien, riep minister Peeters een stuurgroep van de proefprojecten leerlingenvervoer samen met de betrokken departementen (Welzijn, Binnenlands Bestuur, Digitaal Vlaanderen, Onderwijs en MOW) en de kabinetten van de ministers van Binnenlands Bestuur, Mobiliteit, Onderwijs en Welzijn. Momenteel wordt alle input van verschillende stakeholders verzameld. Ook de verschillende jongerenvertegenwoordigers gaven vandaag aan minister Peeters hun advies en bemerkingen mee. 

We hebben begin september de hoogste noden kunnen aanpakken, maar samen met alle stakeholders wil ik nu naar een structurele aanpak en een efficiënt leerlingenvervoer”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief