Nieuws

1 mei 2020

Lydia Peeters zorgt voor gefaseerde heropstart rijscholen, opleidings- en, examencentra en verlengt de termijnen voor de kandidaat-bestuurders

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft via een ministerieel besluit beslist om de rijscholen en de opleidings- en examencentra op een veilige manier en gefaseerd te laten heropstarten. Na overleg met de betrokken sectoren komt er aanpassing van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. Om de opgelopen achterstand bij de diverse centra weg te werken krijgen alle kandidaat-bestuurders extra tijd en dit tot op het einde van het jaar om hun rijexamen af te leggen of te voldoen aan hun verplichting van het terugkommoment.

Bij Ministerieel Besluit (MB) van 24 maart 2020 werden reeds een aantal aanpassingen inzake rijopleidingen, rijexamens en de terugkommomenten doorgevoerd en werden de wettelijke termijnen verlengd met vier maanden te rekenen vanaf het einde van de corona-noodmaatregelen. Deze termijn wordt nu verlengd.

Voor heel wat mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel. Zo zijn bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs verplicht om tijdig nascholingen te volgen, zo niet vervalt hun rijbewijs. Voor jongeren kan het rijbewijs een noodzakelijke schakel zijn voor hun toetreding tot de arbeidsmarkt.

Jaarlijks worden er een 205.000 theorie- en 145.000 praktijkexamens afgelegd in de examencentra in Vlaanderen. Door de Corona-noodmaatregelen was dit niet meer mogelijk sinds 16 maart en werden er ook geen lessen meer gegeven in de opleidingscentra. Dit betekent dat er voor de maanden maart en april een inhaalbeweging moet gemaakt worden van ruim 21.000 examens. Dit is een heel organisatie en vereist duidelijke afspraken. Vandaar dat een werkgroep werd opgericht met alle betrokken sectoren om een veilige en gefaseerde opstart praktisch mogelijk te maken.

Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, beslist om extra uitstel te verlenen.

Lydia Peeters: “Door de enorme achterstand bij de examencentra en opdat iedereen de kans zou krijgen om een examen af te leggen of de opleiding te voltooien, wordt er nu een extra uitstel verleend tot 31 december 2020. Bij ons vorig besluit gaven we alle kandidaat bestuurders al een extra periode van 4 maanden, maar diegene wiens attest (bv. een attest theoretisch examen) verliep kort na het einde van de noodmaatregel viel alsnog uit de boot. Vandaar deze aangepaste regeling waarbij iedereen wiens attest vervalt tussen 16 maart en 30 december 2020 een verruiming krijgt in tijd om de specifieke examens af te leggen. De ruimere spreiding in de tijd geeft ook meer mogelijkheden aan de opleidings- en examencentra.

Verder wordt ook de heropstart van de opleidings- en examencentra bepaald in dit besluit, alles onder voorbehoud van (bijkomende) maatregelen die de Nationale veiligheidsraad kan opleggen.

Met ingang van 3 mei gaat volgende regeling in:

Rijopleidingscentra/rijscholen

Deze kunnen opstarten met ingang van 11 mei en kunnen dus opnieuw rijlessen geven, rijgeschiktheidsonderzoeken uitvoeren, nascholingscursussen en terugkommomenten organiseren. Rijscholen en opleidingscentra hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist.

De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 30 december:

 • Het resultaat van het theorie-examen
 • De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool
 • De geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein

Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 juli 2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kan volgen, verlengd tot 31 december 2020.

Moest je het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar heb je dat niet gedaan? Dan krijg je normaal gezien een tweede termijn van twee maanden toegewezen en betaal je een toeslag van 51 euro. Die tweede termijn wordt nu ook verlengd tot 31 december 2020. Het verplichte terugkommoment wordt ook opnieuw gegeven vanaf 11 mei. Rijscholen en opleidingscentra hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist.

Rijexamencentra

Vanaf 18 mei worden opnieuw volgende rijexamens georganiseerd voor :

 • Het theorie-examen
 • Praktijkexamens categorieën AM en A: bromfiets, en motoren vanaf 50 cc
 • Praktijkexamens categorieën C en D: vrachtwagen, bus en autocar
 • Herstelexamens. Dit moet je afleggen als een rechter dit oplegt in het kader van een rijverbod
 • Ook de geldigheid van de volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december
 • Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G opnieuw op (Dit zijn examens voor personenwagens, ook met aanhangwagen, en voor landbouwvoertuigen)

  Nascholing in kader van vakbekwaamheid (Code 95)

 • Code 95 wordt verlengd tot 30 september conform de regeling van de federale overheid.
 • Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig. Wanneer de code 95 op het rijbewijs vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september. Dat is een beslissing van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

 • De nascholingen vakbekwaamheid (code 95) kan terug doorgaan vanaf 11 mei
 • Veiligheidsmaatregelen

  Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector op vraag van Lydia Peeters uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.“De opstart moet in alle veiligheid kunnen verlopen en daar zullen de nodige maatregelen voor genomen worden. Daarnaast vragen we aan iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Voor alle deelnemers geldt zowel bij rijscholen, opleidingsinstellingen als examencentra de logische gezondheidsbasisregel: voelt u zich ziek, kom dan zeker niet uit ‘uw kot’ en maak een nieuwe afspraak”, zegt Lydia Peeters.

  Veiligheidsmaatregelen:

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet
 • Mondmaskers zijn verplicht bij rijlessen, opleidingen code 95, rijexamens en het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan)
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, …) moet voorzien worden door de kandidaat
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het in een hygiënische staat bevindt
 • Keuringscentra

  Tot slot wordt via dit ministerieel besluit ook geregeld dat met ingang van 4 mei weer alle keuringsactiviteiten kunnen plaatsvinden in de keuringsstations, dit op specifieke vraag van Goca Vlaanderen. Voor de periodieke keuringen krijgt men een uitstel van 6 maanden.

  Meer nieuws

  Graag op de hoogte blijven?

  Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief