Nieuws

18 december 2020

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor regionale luchthavens

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet in de opmaak van een lange termijnvisie inzake de ontwikkeling van de luchtvaart in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters geeft een eerste aanzet met een startnota om deze visie uit te werken. Vlaams minister Lydia Peeters: “De startnota beschrijft de as-is situatie of de huidige context waarin onze Vlaamse regionale luchthavens opereren en vormt een belangrijk inputdocument voor de volgende fase: de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Het doel van deze MKBA is om verschillende scenario’s te analyseren en zo na te gaan welke rol de Vlaamse regionale luchthavens in de toekomst zullen vervullen.”

De luchtvaartsector wordt hard getroffen met een terugval in passagierstrafiek door de coronacrisis, de verhandelde cargovolumes ondervinden minder hinder. De Vlaamse regering erkent het economisch belang van de Vlaamse regionale luchthavens en de rol die zij spelen in de connectiviteit van Vlaanderen maar een lange termijnvisie dringt zich op.

Vlaams minister Peeters: “Met de Vlaamse regering willen we de ontwikkeling van de luchtvaart in Vlaanderen op lange termijn concreet vormgeven via een visienota die uiteindelijk moet resulteren in een masterplan per luchthaven. Daarbij is het de uitdaging om balans te brengen in de maatschappelijke behoefte aan luchtvaart, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, innovatie en een vitale economie. Voor het vinden van die juiste balans zijn twee analyses essentieel: de huidige context waarin de Vlaamse luchtvaart opereert en de ontwikkelingen en trends waarmee de luchtvaart in de toekomst te maken krijgt.”

Strategische visienota luchtvaart

Het Departement MOW heeft de startnota uitgewerkt in overleg met de LOM en LEM Antwerpen, LOM en LEM Oostende-Brugge, en de NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Er werden op basis van de cijfers en gegevens, die op dit ogenblik voor handig zijn, SWOT-analyses gemaakt per luchthaven. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om tot een lange termijnvisie te komen.

Binnenkort zal een extern studiebureau aangesteld worden, die de huidige startnota verder zal uitwerken. In een eerste fase zal er een MKBA opgemaakt worden die voor de drie Vlaamse regionale luchthavens een aantal ontwikkelingsscenario’s zal onderzoeken. Het doel van deze MKBA is om verschillende scenario’s te analyseren en zo na te gaan welke rol de Vlaamse regionale luchthavens in de toekomst moeten vervullen.

“Omdat er de laatste tijd veel discussie is tussen voor- en tegenstanders van onze luchthavens, heb ik beslist om 500.000 EUR te voorzien voor de opstart van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Op deze manier kunnen we de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke baten in beeld brengen, en vooral wat voor mij in dit debat dan weer belangrijk is: objectiveren”, aldus minister Peeters.

Op basis van deze MKBA zal in een tweede fase een strategisch visienota uitgewerkt worden. In een derde fase wordt voor elke Vlaamse regionale luchthaven een specifiek masterplan opgemaakt, met tijdshorizon 2040, in overeenstemming met de globale visie. Deze masterplannen worden uitgewerkt in nauw overleg met de respectievelijke luchthavenexploitanten.

“De startnota Visie luchtvaart in Vlaanderen zal in 2021 verder uitgewerkt worden tot een globale en gedragen visie. In alle fases zullen alle diverse stakeholders maximaal betrokken worden zodat we komen tot een maatschappelijk gedragen visie die kan resulteren in een masterplan per luchthaven”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief