Nieuws

7 mei 2024

“Meer blauw op straat: de Demerroute (F70) is de eerste volledig bewegwijzerde fietssnelweg in Limburg”

De F70 fietssnelweg verbindt Bilzen met Hasselt. De afgelopen jaren investeerden het provinciebestuur, de lokale besturen en Vlaanderen veel in de fietsinfrastructuur op deze route waardoor het veilig en comfortabel fietsen is op deze fietssnelweg. De uitbouw van het Limburgse fietssnelwegennetwerk beperkt zich echter niet enkel tot het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur. Fietssnelwegen moeten ook ”leesbaar” zijn om het comfort én de veiligheid van de gebruiker te verhogen. Daarom heeft de provincie Limburg de volledige F70 voorzien van signalisatie. Er is dus tussen Hasselt en Bilzen veel meer blauw te zien op straat!

De Vlaamse provincies zijn reeds 10 jaar bezig met de uitbouw van het fietssnelwegennetwerk. Fietssnelwegen zijn ondertussen dan ook een gekend begrip. Via de fietssnelwegen geraak je veilig, vlot en comfortabel op je bestemming.

Echter, op het terrein zelf heb je vaak niet het idee dat je op een fietssnelweg aan het fietsen bent, en er is ook nog onvoldoende bewegwijzering die aangeeft hoe je op het fietssnelwegennetwerk kan geraken of hoe je via de fietssnelweg op je bestemming kan geraken. Om de fietssnelwegen herkenbaar en leesbaar te maken op het terrein, werkten de Vlaamse provincies een routetaal-handboek uit, dat over heel Vlaanderen wordt toegepast, zodat de leesbaarheid van de fietssnelwegen overal identiek is. Fietsers kunnen zo hun weg makkelijker terugvinden, kunnen hun reistijd efficiënter plannen door de kortste weg te nemen. Daarnaast helpt het visuele aspect ook om niet alleen de fietssnelwegen te ‘promoten’, maar ook om de populariteit van fietsen te vergroten door mensen bewust te maken van de beschikbare routes en hen aan te moedigen deze te gebruiken.

F70: de eerste volledig bewegwijzerde fietssnelweg in Limburg

De F70 is de eerste fietssnelweg in Limburg die volledig bewegwijzerd is. Deze fietssnelweg, ook gekend als de Demerroute, loopt van Bilzen door Diepenbeek naar Hasselt en is 25 kilometer lang; 20 km is al befietsbaar. De fietssnelweg verbindt belangrijke punten als Bilzen centrum, Beverst, de universitaire campus in Diepenbeek, provinciehuis, park H, Kapermolen, Prinsbeemden en Kuringen.

De geplaatste bewegwijzering bestaat uit borden, zuilen, fietstellers en vloerstickers. Concreet worden 647 borden, 110 vloerstickers en 3 routezuilen geplaatst (zie foto hiernaast), goed voor een totale investering van € 170 000. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Limburg.

Gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts is dan ook zeer verheugd over dit project: “Door het aanbrengen van signalisatie verhogen we de herkenbaarheid en het gebruikscomfort van de fietssnelweg. Zo zorgen we voor een betere rijervaring en trekken we op termijn meer mensen over de streep om hun auto te laten staan en te kiezen voor de fiets. En deze fietssnelweg passeert voor het provinciehuis … voor ons als provinciebestuur dus zeker een belangrijke verbinding! Uiteraard blijven we ook investeren in de fietsinfrastructuur van de Demerroute met onder andere de aanleg van de missing link Prinsbeemden. De stad Hasselt zal die aanleggen met subsidies van de provincie en Vlaanderen. Zo groeit ook deze F70 steeds meer uit tot een volwaardige fietssnelweg” gaat gedeputeerde Lambrechts verder.

Samenwerking

Om de signalisatie te plaatsen werd samengewerkt met de verschillende wegbeheerders die eigenaar zijn van de percelen waarover de fietssnelweg loopt. Dit zijn onder andere de stad Bilzen, gemeente Diepenbeek, Stad Hasselt maar ook het Vlaams Gewest en De Vlaamse Waterweg nv.

“De volledig bewegwijzerde Demerroute is niet alleen een mijlpaal voor onze provincie, maar ook een symbool van onze toewijding aan duurzame mobiliteit”, aldus de Vlaamse minister voor mobiliteit en openbare werken. “De afgelopen jaren hebben we samen met de lokale besturen en de provincies in een sneltempo fietssnelwegen aangelegd en oversteken beveiligd door bv. de realisatie van fietstunnels. Zo investeerden we deze legislatuur vanuit Vlaanderen maar liefst 450 miljoen euro in de uitbouw van fietssnelwegen. Ze zijn er niet alleen voor recreatief fietsgebruik maar scheppen ook mogelijkheden voor een veilig en comfortabel woon-werk en woon-schoolverkeer.”

Meldpunt

Dat het provinciebestuur sterk inzet op het functionele fietsverkeer blijkt ook uit de oprichting van een provinciaal meldpunt voor het functioneel fietsroutenetwerk. Gebruikers van het fietsroutenetwerk kunnen dit meldpunt gebruiken om knelpunten te signaleren. Dit kan gaan over zwerfvuil, defecte of foute signalisatie, overhangende takken, modder op de fietspaden, beschadigingen aan het wegdek, enzovoorts.

Gedeputeerde Lambrechts: “Limburg heeft een uitgebreid netwerk van fietspaden voor functioneel fietsverkeer, zoals woon-werkverkeer of verplaatsingen naar school. Ook op dit netwerk is snel ingrijpen bij problemen van essentieel belang. Alleen door een voldoende groot en kwalitatief aanbod aan veilige fietspaden kunnen we mensen overtuigen om de auto te laten staan en over te stappen naar een gezonder en klimaatvriendelijker alternatief: de fiets. ”

Het meldpunt kan worden geraadpleegd via de website https://www.limburg.be/fietsrijk-limburg en is zeer gebruiksvriendelijk. Op dit meldpunt kunnen heel eenvoudig en snel problemen over het volledige netwerk van fietspaden worden gemeld. De meldingen worden door de provincie opgevolgd en naar de juiste wegbeheerder doorgestuurd. De melder wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke oplossing of planning.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief