Nieuws

2 februari 2021

Meer kinderen met de fiets naar school, Lydia Peeters zet in op veilige schoolroutes

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. “Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes drastisch verhogen. Zo kunnen we van jongs af aan het fietsreflex aanwakkeren.”

Schoolroute is maar zo veilig als de zwakste schakel

De school- of fietsroute van huis naar school is vandaag niet altijd en overal even veilig. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. 

Minister Peeters wil deze vicieuze cirkel doorbreken: “Een veilige schoolroute is één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.”

Samenwerking met lokale besturen

Via de subsidie veilige schoolomgeving zijn er sinds 2019 768 schoolomgevingen in meer dan 150 steden en gemeenten aangepakt, goed voor een investeringsbedrag van 5,46 miljoen euro. Minister Lydia Peeters wil echter ook de schoolroutes aanpakken.

Nu werd er een nieuw subsidiereglement uitgewerkt door Peeters waarbij er ingezet wordt op het verkeersveilig maken van schoolroutes op gemeentewegen. Via de relanceplannen van de Vlaamse regering wordt er hiervoor, naast de 15 miljoen euro voor de aanpak van knelpunten op gewestwegen, ook 15 miljoen euro vrijgemaakt voor werken langs gemeentewegen.

Eind 2020 heeft minister Peeters steden en gemeenten daarom verzocht om voor 15 februari 2021 aan te geven waar de knelpunten liggen op schoolroutes op gewestwegen. Deze punten worden nu in kaart gebracht.

Gemeenten kunnen 5 schoolroutes per jaar aanpakken

“De subsidie per schoolroute bedraagt maximaal 100.000 euro per schoolroute, waarbij Vlaanderen via de subsidie de helft van de werken financiert voor aanpassingen op schoolroutes die verschillende scholieren te voet of met de fiets in hun woon-schooltraject nemen. We willen zo gevaarlijke locaties wegwerken voor de kwetsbare weggebruikers langs die routes. Het STOP-principe geldt hier als uitgangspunt”, zegt minister Peeters.

Het subsidiebesluit werd nu principieel goedgekeurd en wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Lokale besturen kunnen pas na definitieve goedkeuring een subsidiedossier indienen, maar kunnen nu alvast de voorbereidingen hiervoor treffen. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deze Vlaamse regering investeert in meer en betere fietspaden, bijna drie keer zoveel als tijdens de vorige bestuursperiode. We hebben daarbij extra aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes, want als we ouders en kinderen op de fiets willen krijgen moeten we ervoor zorgen dat onze wegen kwalitatief en veilig aangelegd zijn.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief