Nieuws

10 februari 2021

Meldpunt Wegen ook voor gevaarlijke en gladde fietspaden

De combinatie van sneeuw en negatieve temperaturen zorgt voor heel wat verkeersonveilige situaties op en naast de rijbaan. Het is dan ook opletten geblazen voor wie deze dagen toch de baan op moet met fiets of auto.

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het maximaal berijdbaar houden van snel- en gewestwegen en de fietspaden langs gewestwegen. Sinds deze winter werd er een nieuw strooibeleid voor de fietspaden geïntroduceerd waarbij er toch al een verschil merkbaar is met eerdere sneeuwperiodes.

Online meldpunt ook voor fietspaden

Minister Peeters roept op dat burgers steeds verkeersonveilige situaties melden bij het Meldpunt Wegen. Via dit meldpunt kunnen niet alleen infrastructurele problemen (bv. put in de weg) worden gemeld, maar juist ook gevaarlijke en gladde fietspaden. Het meldpunt kan je bereiken via deze link. Meldingen voor problemen op lokale fietspaden en wegen vinden ook zo hun weg naar de functionele wegbeheerder.

“Meldingen van burgers kunnen ons helpen om op korte termijn verdere verbeteringen door te voeren in het strooibeleid of in de generieke aanpak van potentieel gevaarlijke situaties. Burgerparticipatie is een vaak onderschat element in het verkeersveiligheidsbeleid”, zegt Lydia Peeters.

Nieuw strooibeleid Agentschap Wegen en Verkeer

Het nieuw strooibeleid voor fietspaden, dat deze week de eerste maal uitvoering krijgt, wordt samen met AWV geëvalueerd en er wordt bekeken waar er nog mogelijke verbeterpunten liggen.

“Wij vangen positieve signalen op rond dit gewijzigd strooibeleid, wat ik uiteraard toejuich. Er zijn altijd verbeterpunten die we moeten aanpakken. We merken dat de Vlaming ook bij deze temperaturen onder het vriespunt blijft fietsen. Daarom vragen we aan automobilisten om ook nu extra waakzaam te zijn bij deze weersomstandigheden en rekening te houden met kwetsbare weggebruikers. Fietsers mogen namelijk van de rijbaan gebruik maken indien het fietspad niet berijdbaar is. Ook al zetten we alles op alles om de fietspaden zo veilig mogelijk te houden, geef hen zeker voldoende ruimte wanneer ze toch noodgedwongen de rijbaan moeten gebruiken”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief