Nieuws

18 januari 2023

Met Logistics Valley Flanders is de toekomst van de oude Ford-site verzegeld

Meteen na de aankondiging van de sluiting van de Ford-fabrieken in 2012 werden de onderhandelingen met Ford gestart over de overname van de terreinen en de aanpak van de ontmanteling. Vandaag, acht jaar na de effectieve sluiting, gaat het masterplan zijn laatste fase in. ‘De toekomst van alle kavels van de oude Ford-site zijn hierbij verzekerd,’ kondigen Vlaams minister van Economie Jo Brouns en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters aan. Limburg en Vlaanderen kunnen een zwarte bladzijde definitief omslaan.

Na de sluiting van de Ford-site in Genk kreeg VLAIO de opdracht om de zoektocht naar een eventuele toekomst voor de site te coördineren. Parallel daarmee startte zij met de opmaak van een masterplan. Na de goedkeuring van dit masterplan door de Vlaamse Regering, de stad Genk, De Vlaamse Waterweg en FIT, sloten VLAIO en De Vlaamse Waterweg een samenwerkingsovereenkomst af om de sanering en het bouwheerschap vlot te laten verlopen. Daarnaast werd ook een marktverkenning georganiseerd om een private partner bij de herontwikkeling van het niet-watergebonden gedeelte te kunnen betrekken.

Doorheen het proces heeft De Vlaamse Waterweg de effectieve herontwikkeling van het terrein overgenomen en is de rol van VLAIO verschoven naar coördinator en financierder – tot op vandaag werd er 37,5 miljoen euro vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen geïnvesteerd.

Omwille van de grote maatschappelijke impact van het banenverlies dat gepaard ging met de sluiting en anderzijds vanwege de rol die een degelijk groot bedrijventerrein kan spelen als toplocatie voor Vlaanderen, was enige haast gemoeid met de herontwikkeling. De oude site, onderverdeeld in drie grote sites, hebben daarbij elk hun nieuwe bestemming gevonden.

  • In de watergebonden zone C, een zone met een grootte van ongeveer 48 hectare, wordt door H. Essers een nieuwe grootschalige logistieke ontwikkeling gerealiseerd waarbij reeds 7 van de 15 hallen in gebruik zijn genomen. Port of Limburg zal op het resterende deel een nieuwe binnenhaven met containerfaciliteiten realiseren. Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan een nieuwe 425 meter lange kade.
  • Op de niet-watergebonden zone B, ter grootte van 42 hectare, worden door Genk Green Logistics (GGL) 21 sleutel-op-de-deur logistieke units gerealiseerd die gericht zijn op de logistieke- en maakindustrie. Ook hier zijn met Eddie Stobart, P&O Ferrymasters, Nippon Express en Neovia Logistics de eerste bedrijven reeds actief en loopt de verdere invulling gestaag.
  • Dit alles wordt ondersteund door de nieuwe gezamenlijke infrastructuur in de zone A. Op basis van een gezamenlijk uitgewerkt masterplan en het daaruit volgend ontwerp werden vanaf 2016 de oude installaties afgebroken, de bodemvervuiling ontgraven en tenslotte de nieuwe gezamenlijke infrastructuur aangelegd – wat momenteel in de laatste fase zit. Naast wegen, fietsinfrastructuur, gezamenlijke parkings, water- en groenbuffers zijn er een aantal kleinere kavels met een gezamenlijke oppervlakte van 4,5 hectare voorzien voor ondersteunende functies. POM Limburg en stad Genk nemen de met de grondoverdracht van vandaag de invulling en ontwikkeling hiervan volledig voor hun rekening. Dit sluitstuk van het herontwikkelingsproces zal als doel hebben nieuwe onderscheidende functies aan te trekken die een bereik hebben dat zal afstralen op het grotere bedrijventerrein Genk-zuid, en bij uitbreiding de provincie Limburg.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: ‘Een rijk verleden maakt plaats voor een beloftevolle toekomst. Logistics Valley Flanders kent een strategische ligging aan het Albertkanaal, met verschillende inlandterminals en een spooraansluiting. Hierdoor vormt ze een belangrijke schakel in de verduurzaming van de logistieke sector in Vlaanderen. Met De Vlaamse Waterweg nv bouwen we om die modal shift van de weg naar het water verder te stimuleren een kaaimuur die ondernemers moet helpen bij hun voornemen om meer goederen te vervoeren via de binnenvaart. Deze herontwikkeling zorgt al voor heel wat nieuwe bedrijvigheid, de site zal in de toekomst dan ook opnieuw een belangrijke rol spelen binnen het economisch weefsel van Limburg én Vlaanderen.’Acht jaar na de sluiting van de oude fabrieken gaat dit project zodoende de laatste fase in, en dit door de doorgedreven samenwerking tussen private en publieke partners op verschillende niveaus. Het resultaat is een duurzaam en toekomstgericht grootschalig logistiek bedrijventerrein dat zich internationaal kan meten, en in de toekomst bekend zal staan onder de nieuwe naam Logistics Valley Flanders.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief