Nieuws

11 november 2021

MIA-project: wegdekvernieuwing 4 bruggen over E313 in Diepenbeek

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf volgende week maandag 15 november vier snelwegbruggen over de E313 in Diepenbeek. "Er komt een nieuwe toplaag in asfalt en een slemlaag voor de fietspaden. Waar nodig wordt ook het voetpad aangepakt. De werken gebeuren in twee fases en duren ongeveer 2 weken. De ingreep kadert binnen programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Tijdens de vernieuwing zijn de bruggen per fase afgesloten, met een beperkte omleiding voor verkeer. Er is geen hinder op de E313.µ

De vernieuwing van de snelwegbruggen in Diepenbeek is onderdeel van het programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Met MIA wil ik versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten.”

Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat om zo’n 50 projecten. 

Meer comfort en veiligheid

AWV vernieuwt in Diepenbeek vier bruggen over de snelweg E313. Het gaat om de bruggen van de Tomstraat, Zwartveldstraat, Tierstraat en Reitje. Het wegdek wordt telkens fijngefreesd en vervolgens met een toplaag asfalt overlaagd. De fietspaden krijgen een nieuwe slemlaag. Waar nodig breekt AWV de voetpaden op om ze vervolgens te vernieuwen in asfalt. "De ingreep moet het comfort en de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren", duidt minister Peeters. 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde vernieuwing, omleiding verkeer, doorgang fietsers en voetganger
De aannemer zal de bruggen gebundeld in twee fases vernieuwen. Elke fase duurt één week.

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. De bruggen zijn per fase afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt een omleiding via de naastliggende brug, waar op dat moment niet gewerkt wordt. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren. Fietsers doen dat te voet en met de fiets aan de hand.

Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Via zogenaamde proeftuinen in West-Vlaanderen en Limburg kan er van de bestaande regelgeving worden afgeweken om zo met kleine infrastructuurwerken gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken en om het gebruik van de fiets te bevorderen.

Meer via wegenenverkeer.be/mia

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief