Nieuws

15 oktober 2021

MIA West-Vlaanderen officieel van start: schop in de grond in Meulebeke

Meer verkeersveiligheid door minder regels, meer efficiëntie en sterkere samenwerking - innovatieve aanpak MIA

Vandaag gaat in West-Vlaanderen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ officieel van start. MIA is een nieuwe bestuurlijke aanpak die werk maakt van meer verkeersveiligheid door minder regels, meer efficiëntie en een betere samenwerking. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met MIA wil ik o.a. komaf maken met ingewikkelde procedures die, in het belang van de verkeersveiligheid, de aanpak en uitvoering van kleine infrastructurele werken of quick-wins (te) vaak verhinderen.” Om de MIA-aanpak uit te testen worden er in West-Vlaanderen en Limburg proeftuinen (testomgevingen) opgezet. Op 21 juni 2021 was er de start van MIA Limburg en vandaag gaat ook de schop in de grond in West-Vlaanderen. “Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling. Nu de cijfers stagneren, is een innovatieve aanpak een absolute noodzaak.” Meulebeke geeft de aftrap voor West-Vlaanderen, maar ook in Zonnebeke, Kortrijk en Roeselare worden initiatieven voorbereid om via datatechnologie proactief potentieel gevaarlijke punten te detecteren. In totaal investeert minister Peeters in 2021 6 miljoen euro in MIA West-Vlaanderen.

MIA Met MIA als beleidsvisie in haar recent gelanceerde Verkeersveiligheidsplan 2021-2025, wil minister Peeters voor een echte trendbreuk zorgen op het vlak van verkeersveiligheid. De kernwoorden van MIA zijn: sneller, samen en alert. De focus ligt op eenvoud (minder regels), versnelde output, efficiëntie, inspraak, maatwerk, slimme toepassingen, evaluatie en bijsturing. “We weten intussen waar de gevaarlijke kruispunten of de onveilige fietspaden liggen”, zegt minister Peeters. “We moeten ze nu ook aanpakken.” Uit een dubbele consultatieronde via verkeersveiligheidstafels met lokale besturen en politiezones bleek dat er aan initiatief en goede wil geen gebrek is, maar dat een veelvoud aan regeltjes, dienstorders en ingewikkelde en tijdrovende procedures een efficiënte aanpak van kleine infrastructuurwerken verhinderen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het aanleggen van een zebrapad of de verbreding van een fietspad om een schoolroute veiliger te maken. Het duurt vaak veel te lang en daar wil ik me niet bij neer leggen. Evenmin bij een vision zero perspectief voor 2050 overigens. Voor mij is dat veel te laat: elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Ik wil dat doel vroeger bereiken door vooral sneller te werken. Verkeersveiligheid, in het bijzonder die van voetgangers en fietsers, is voor mij een absolute topprioriteit en is daarom de rode draad bij MIA.”

Proeftuin West-Vlaanderen

Om de MIA-aanpak verder uit te testen worden er in Limburg en West-Vlaanderen proeftuinen of gestructureerde testomgevingen opgezet waar onveilige punten en fietsinfrastructuur realisatiegericht worden aangepakt. Voor elke MIA-proeftuin voorziet minister Peeters in 2021 6 miljoen euro. Eerder dit jaar werd de MIA-aanpak officieel gelanceerd in Limburg. Vandaag is West-Vlaanderen aan de beurt. Binnenkort zullen er in deze provincie op minstens 23 locaties MIA-werken in uitvoering of afgewerkt zijn. MIA-proeftuinen bestaan uit vier grote onderzoekswerven .

WERF 1: De proactieve detectie van gevaarlijke punten

Deze werf focust op de proactieve detectie van verkeersveiligheidsproblemen via innovatieve technieken (camerasystemen). Potentiële gevaarlijke punten worden proactief in kaart gebracht en geanalyseerd. “We moeten niet enkel gevaarlijke punten aanpakken maar we moeten vooral voorkomen dat ze zich vormen”, aldus minister Peeters. “Op deze locaties zullen risico’s worden opgespoord. Het

doel is het ontwikkelen van een methodologie en die dan ook verder uitrollen over heel Vlaanderen.” Voor de provincie West-Vlaanderen zullen in Zonnebeke, Kortrijk en Roeselare weldra meetsystemen geïnstalleerd worden. In Zonnebeke zijn de voorbereidende werken volop bezig, Kortrijk en Roeselare volgen later dit jaar. Deze werf wordt in West-Vlaanderen ondersteund door het Data Science Team van het departement MOW.

Koen Meersseman, schepen gemeente Zonnebeke: “We zijn bijzonder blij met dit initiatief van minister Peeters om via proactieve detectie dieper in te kunnen gaan op mogelijke conflictsituaties. Een aanpak die ongetwijfeld zal lonen. Het doet deugd dat een plattelandsgemeente doorweven van gewestwegen in dit project is meegenomen. We zijn ook de eerste die starten met het onderzoek binnen werf 1. De gemeente Zonnebeke meet sinds een tweetal jaar verkeersstromen en snelheden om gerichter een mobiliteitsbeleid te kunnen voeren. Op basis van deze informatie zien we evoluties en mogelijke risico's. Dankzij de expertise van het AWV, MOW en in overleg met de politie hopen wij samen dit risicopunt te analyseren en tot een verkeersveilige oplossing te komen voor alle verkeer. “

WERF 2: Onveilige punten versneld aanpakken

In deze werf worden gekende onveilige punten aangepakt én wordt er geleerd om dat sneller en beter te doen. Dat het snel kan gaan, wordt deze week in Meulebeke zichtbaar, waar maandag de werken gestart zijn voor een veilige fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de N399 met de Baronielaan .

Vlaams minister Lydia Peeters: “We leggen een fietsoversteek met middengeleiders aan en passen de markering aan om de veiligheid voor trappers en stappers te verhogen”, aldus minister Peeters. “In totaal werden in West-Vlaanderen 20 projecten geselecteerd waar we samen met de lokale besturen de verkeersveiligheid verhogen. Dit gebeurt op een snelle en efficiënte manier, met een aannemer die op het terrein meedenkt en oplossingen aanreikt.”

Onder de spoorweg naast station Ingelmunster komt het nieuwe fietspad in het verlengde van deze fietstunnel zonder enige geleiding uit op het kruispunt met de Izegemstraat

Burgemeester Dirk Verwilst is verheugd met de Vlaamse investering in de verkeersveiligheid van Meulebeke: “MIA zorgt ervoor dat we als lokaal bestuur sneller kunnen schakelen zodat de zwakke weggebruiker beter beschermd wordt bij kritieke punten op de Gewestwegen. De investering op deze locatie in Meulebeke is dan ook volkomen terecht. Dit kruispunt, tevens een fietsknooppunt, grenst aan ons prachtig en drukbezocht recreatief domein Ter Borcht. Door deze oversteek veiliger te maken kunnen actieve weggebruikers, die een bezoek brengen aan het zwembad, de sporthal, het Kasteel Ter Borcht of de Sportschool veilig de gewestweg oversteken. Het is voor ons bestuur dan ook cruciaal om ongevallen op deze plaats en elders in onze gemeente zoveel mogelijk te vermijden en voorkomen. Minister Peeters bevestigt hiermee de mobiliteitsvisie van Meulebeke waar deze legislatuur sterk wordt ingezet op het beschermen van de actieve weggebruiker.”

WERF 3: Regelluw kader

Hier ligt de focus op juridische en administratieve vereenvoudiging. Dit impliceert onder meer het laten vallen van de decretale verplichtingen voor onteigening en de ontheffing van de stedenbouwkundige vergunningplicht. “Hierdoor creëren we een regelluw kader waarmee in het belang van de verkeersveiligheid de werken sneller kunnen starten”, aldus minister Peeters. “Een weggebruiker heeft immers niets aan de boodschap dat het fietspad wordt beheerd door de gemeente en het kruispunt door het Vlaams gewest, of dat de aanleg van een fietspad jaren aansleept omdat er een strookje moet onteigend worden.” Verder worden interne reglementen, procedures dienstorders en werkwijzen tegen het licht gehouden en vereenvoudigd. “Voor West-Vlaanderen is de oproep aan lokale besturen reeds gebeurd”, aldus minister Peeters. “Zij kunnen nu projecten indienen waar het regelluw kader op kan toegepast worden. Ik doe bij deze dan ook een warme oproep.”

WERF 4: Professionalisering van kleinere aannemers en wegenbouwers

Voor West-Vlaanderen zijn er twee grote onderdelen in deze werf: de circulaire wegenbouw en het projectmanagement bij de aannemers. Binnen het onderdeel van de circulaire wegenbouw experimenteert men met het gebruik van circulaire betonmengsels. Daarbij worden onder meer betonpuingranulaat en betonpuinbrekerzand, afbraakproducten van wegenwerken, gerecycleerd en opnieuw gebruikt. Ook wordt portlandklinker volledig vervangen door gemalen hoogovenslak (een restproduct van de metallurgie), wat de nodige uitstoot van CO2 gevoelig reduceert. De resultaten/ervaringen worden meegenomen in opleidingen. Indien de resultaten positief zijn, worden deze mengsels opgenomen in de volgende versie van het standaardbestek 250 van de wegenbouw zodat ze over heel Vlaanderen gebruikt zullen worden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief